Nationalism och imperialism

advertisement
IMPERIALISM OCH
NATIONALISM
Läromedel:
Historia prio, se sidor nedan
Slaveriet då och nu, på mailen
v. 46 Nationalism 277-290
v. 47 Imperialism 299 - 315
v. 48 Kolonialismen 156-163 och slaveriet
v. 49 Prov på sista lektionen i veckan
NU ÄR DET DAGS FÖR DET SISTA KAPITLET OM 1800-TALET
Spänningarna mellan Europas länder växer sig allt starkare och genom nationalismens framväxt och
imperialismens konsekvenser exploderar ute i världen. Bilden ovan är från hur världen var uppdelad 1914.
För att förstå vad som händer på
1900-talet behöver du ha en förståelse
för vad som hände på 1800-talet. Det är
ingen slump att första världskriget (och
andra världskriget) bröt ut och det är
heller ingen slump att de länder som
krigade på olika sidor hamnade just på
olika sidor.
1800-talet är ju också
industrialiseringens tid och även detta
påverkade framtiden. Krigsindustrin
med vapen och ammunition växer fram
på 1800-talet tack vare nya industriella
möjligheter. Detta gör att Europas länder
börjar rusta upp, man konkurrerar med
varandra om att ha störst armé. Europa är oroligt, vi ska
ta reda på varför!
Varför gör vi detta (centralt innehåll):
Undervisningen i historia ska behandla
följande innehåll:
Imperialism - den europeiska dominansen,
imperialism och kolonialism. Nationalism.
Med mera.
Vilka förmågor kommer du öva på:
Använda en historisk tidsram som innefattar
olika tolkningar av tidsperioder, händelser,
gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer
som finns i detta område.
Betygskriterier:
Eleven har grundläggande/goda/mycket
goda kunskaper om historiska förhållanden,
skeenden och gestalter. Eleven visar det
genom att föra enkla och till viss del
underbyggda/utvecklade och relativt väl/
välutvecklade och väl underbyggda
resonemang om orsaker till och
konsekvenser av samhällsförändring och
människors levnadsvillkor och handlingar.
Förstå begreppen:
Imperialism
Nationalism
Nationalromantik
Skandinavism
Kolonialism - Koloni
Rasism
Maktbalans
Kapprustning
Pariskommunen
Frihetskrig
Ostindiska kompaniet
Känna till länder/områden
som:
Preussen
Österrike-Ungern
Osmanska riket
Balkanhalvön
Personer som:
Garibaldi
Otto von Bismarck
Vilhelm I
INSTUDERINGSFRÅGOR
Frågorna är endast ett stöd för din inlärning. Det finns ytterligare frågor i historieboken.
Nationalismen
1. 1800-talets slut kännetecknades av framtidstro i
stora delar av Europa och USA. Varför kände så
många sig hoppfulla inför 1900-talet?
2. Vad innebär ordet nationalism?
3. Vad innebär ordet skandinavism?
4. Vid 1800-talets början fanns stater med flera
olika nationaliteter i befolkningen. Ge exempel.
5. Ge exempel på nationaliteter som var utspridda
över olika stater.
6. Berätta om Italiens enande i tre punkter. Nämn
och förklara också vem Garibaldi var i detta
sammanhang.
7. Berätta om Tysklands enande i tre punkter.
8. Vilken politik förde Bismarck i det enade
Tyskland? Nämn och förklara också vem Vilhelm
I var i detta sammanhang.
9. Ge exempel på olika orsaker till en nationell
konflikt.
Rötter
17. Hur tänkte man om olika människor med olika
hudfärg på 1700-1800 talen?
18. Skepparen verkar lite tveksam till sin uppgift varför? Ändå ställer han upp - varför?
19. Hur tillfångatas Kunta Kinte?
20. Det talas om två olika sätt att få tillräckligt med
slavar till skeppet, vilka?
21. Beskriv hans och de andras resa över Atlanten.
22. Berätta om försäljningen av Kunta Kinte och
övriga.
23. Egna tankar, reflektioner.
Slaveriet då och nu
Imperialismen
10. Vad betyder ordet imperialism?
11. Vilka orsaker låg bakom européernas
kapplöpning efter kolonier?
12. Vilka länder hade flest kolonier?
13. Varför kunde inte människor i Asien och Afrika
försvara sig mot kolonisatörerna?
14. Vad kom Berlinkonferensen 1884 att betyda för
Afrika?
15. Hur kopplas rasism och kolonialism ihop?
16. Idag vet vi att vi människor är lika varandra
oavsett hudfärg. Berätta lite om hur många
européer tänkte om icke-européer på denna
tiden, 1800-talet och 1900-talets början, vilket
bland annat Tintin präglades av och skildrades
i tv-serien Rötter.
LÄXOR OCH PROV
Afrika är helt
kolonialiserat.
25. Berätta i fyra punkter hur Sverige var involverat
i slavhandeln.
26. Berätta om triangelhandeln.
27. Hur kunde förslavandet accepteras? (se sid 5
längst ned)
28. Berätta om den svenska slavön.
29. Berätta om motståndet som kom mot slaveriet
och rasismen.
30. Hur kunde slavhandeln vara så lönsam?
31. Berätta om tre saker som finns kvar som ett arv
från slaveriet.
v. 47 Nationalism 277-290 (19/11)
v. 48 Imperialism 299-315 (26/11)
v. 49 Prov 3/12
Download