v. 48
Veckans arbete
Apass
Prov/Redovisning
Börja med kap.3 – procent, stor
genomgång på tisdag
Jobba med grundkurs, begreppen:
 Ränta på lån
 Förändringsprocent
Läxa 9 – lämnas in senast fredag
MATEMATIK
ENGELSKA
Vi jobbar med grammatiken: enkel
presens, pågående presens, enkel
imperfekt och pågående imperfekt
”Kärlekstemat” som också gäller
inför Öppet hus
SVENSKA
NO
Vecka 49 gemensamt prov i Eng. åk 9
Ett Opåläst prov
Se ”Veckans arbete”!
SO
Prov på tisdag med Pär.
Pär ger uppgifter om nationalism,
imperialism och första världskriget.