Veckans arbete Apass Prov/Redovisning MATEMATIK Börja med

advertisement
v. 48
Veckans arbete
Apass
Prov/Redovisning
Börja med kap.3 – procent, stor
genomgång på tisdag
Jobba med grundkurs, begreppen:
 Ränta på lån
 Förändringsprocent
Läxa 9 – lämnas in senast fredag
MATEMATIK
ENGELSKA
Vi jobbar med grammatiken: enkel
presens, pågående presens, enkel
imperfekt och pågående imperfekt
”Kärlekstemat” som också gäller
inför Öppet hus
SVENSKA
NO
Vecka 49 gemensamt prov i Eng. åk 9
Ett Opåläst prov
Se ”Veckans arbete”!
SO
Prov på tisdag med Pär.
Pär ger uppgifter om nationalism,
imperialism och första världskriget.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards