Veckans ROS

advertisement
Veckans ROS
Isabella i ROS16A tilldelas veckans
ros för att hon visar stort intresse och
engagemang för sina kurser. Den
främsta anledningen är dock för att
hon sprider glädje omkring sig och
ställer upp för sina klasskamrater på
ett föredömligt sätt.
Nominerad av lärarna
v.43– 2016
Download