Veckans viktiga ord

advertisement
Veckans viktiga ord
Apartheid
Ett politiskt system som behandlar människor olika beroende på vilken
hudfärg de är födda med.
Argument
Något som förklarar varför man tycker eller vill säga något speciellt.
Barnkonventionen
Barns egna rättigheter beslutades av FN år 1989.
Bistånd
Pengar som rikare länder betalar till länder som behöver hjälp att till exempel
bygga skolor och sjukhus.
Budget
En plan för hur pengarna ska användas i till exempel en familj eller i ett land.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards