Veckans viktiga ord

advertisement
Veckans viktiga ord
Apartheid
Ett politiskt system som behandlar människor olika beroende på vilken
hudfärg de är födda med.
Argument
Något som förklarar varför man tycker eller vill säga något speciellt.
Barnkonventionen
Barns egna rättigheter beslutades av FN år 1989.
Bistånd
Pengar som rikare länder betalar till länder som behöver hjälp att till exempel
bygga skolor och sjukhus.
Budget
En plan för hur pengarna ska användas i till exempel en familj eller i ett land.
Download