Artikel

advertisement
Artikel
100 år efter första världskriget: ”Fred och
stabilitet får aldrig tas för givet”
[16-04-2014 - 18:18]
För ett århundrade sedan startade en av historiens dödligaste konflikter, en konflikt
som skulle förändra vår karta för alltid: Första världskriget. Onsdagen den 16 april,
inför att det gått 100 år sedan det stora kriget startade, varnade ledamöter i en
debatt att fred och stabilitet aldrig får tas för givet. De efterlyste mer integration och
underströk behovet av att bekämpa nationalism för att garantera fred, stabilitet och
säkerhet i Europa.
Första världskriget var den första stora katastrofen under 1900-talet sade
Europaparlamentets talman Martin Schulz och påpekade samtidigt hur viktigt det är med
samarbete över gränserna.
Greklands utrikesminister Evangelos Venizelos talade å rådets vägnar.
– Inför 100-årsdagen konfronteras återigen Europa med situationer som prövar dess
internationella politiska närvaro, från Syrien till Libyen, och från Iran till Ukraina, sade han
och underströk att historiska minnen måste utgöra grunden för de större politiska initiativ
som behövs i Europa.
"Nationalismens perversion"
Enligt EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso är EU ett verktyg som gör att
vi kan undvika ”nationalismens perversion” samtidigt som vi behåller kulturens särart i de
olika länderna. Han berörde också dagens kris i EU:s östra grannländer.
– Det är en kontrast mellan ett modernt, öppet, demokratiskt Europa, sade han. Och det
gamla konceptet av Europa som fortsätter att tänka och agera i termer av makt,
inflytandesfärer, påbud, misstänksamhet och en söndra- och härskalogik.
Joseph DAUL (EPP, Frankrike) påminde om att första världskriget var en olycka orsakad
av ”självisk nationalism” och krävde mer integration och gemensam politik.
– Om Europa skulle vika sig för populism och euroskepsis skulle vi röra oss tillbaka i tiden.
Det skulle vara en återgång till kaos och krigföring i Europa.
Hannes Swoboda (S&D, Österrike) varnade för att nya grupper och partier som ”bygger på
hat och främlingsfientlighet” växer i Europa.
– Nationalismen kommer att kosta oss social fred, säkerhet, välstånd och internationellt
inflytande. Det skulle bli ett högt pris för våra medborgare att betala, sade han.
"Kan inte bara peka på på en avskyvärd, men avlägsen historia"
Guy Verhofstadt (ALDE, Belgien) ansåg att kriget, eller frånvaron av det, var det enda
argumentet för europeisk integration, men sade också:
– Vi måste vara ärliga. Vi kommer inte kunna övertyga den yngre generationen bara
genom att peka på en avskyvärd, men avlägsen historia. Vi måste förklara för dem hur
Europa och europeisk integration är verktyg för en bättre framtid.
Daniel Cohn-Bendit (Frankrike) leder den gröna gruppen i Europaparlamentet.
– Parlamentet måste försvara ett samhällsbaserat intresse lämna nationella intressen
bakom sig, sade han. Europeisk federalism är nyckeln till en framtid på den globala
arenan.
SV
Presstjänsten
Direktoratet för medier
Direktör - Presstalesman : Jaume DUCH GUILLOT
Referensnummer:20140415STO44548
Slå växelnumret (32-2) 28 33000
1/2
Artikel
Enligt Martin Callanan (Storbritannien) som är ordförande i ECR-gruppen, är det olyckligt
att inte alla länder lärt sig läxan från första världskriget eftersom de fortfarande hemfaller
till hot och militärmakt.
"Freden är bräcklig och kan inte tas för given i Europa"
– Parlamentet borde ge signalen att EU aldrig kommer att stödja krig, att fred är bräckligt
och att den inte kan tas för given i Europa, och att det är det som är roten till våra
gemensamma åtgärder, sade Gabriele Zimmer (GUE/NGL, Tyskland).
Nigel Farage (Storbritannien) från EFD-gruppen menade det är ett ”potentiellt farligt
falsarium” att påstå att det var existensen av nationalstater som ledde till kriget och att
nationalstaterna därför bör avskaffas.
Grupplösa ledamoten Daniël Van der Stop (Nederländerna) sade att Europaparlamentet
har samma målsättning som de maktfullkomliga ledarna under de båda världskrigen att
skapa en så mäktig stat på den europeiska kontinenten som möjligt.
– Det finns de som tänker rösta som kommer att göra klart den 22 maj (valdag för
EU-valet i Nederländerna) att de motsätter sig olaglig och diktatorisk ockupation av sina
nationalstater, sade han.
20140415STO44548 - 2/2
Download