ELICIT European Literacy and Citizenship Education

Projektet genomförs med ekonomiskt stöd
från Europeiska kommissionen.
För uppgifterna i denna publikation
ansvarar endast upphovsmannen.
Europeiska kommissionen tar inget ansvar
för hur dessa uppgifter kan komma att
användas
Illustrationer
1- ELICIT:s logotype, skapad av Paul
Geurts, www.weboak.nl
2– Originalritning av Jeanne Vitel,
www.lespeinturesdejeanne.com
3– Enleveringen av Europa, Målning på
grekiskt kärl, 490 f.Kr.,
Nationalmuséet, Tarquinia, Italien
510624-LLP-1-2010-1-FRCOMENIUS-CMP
En europeisk
kvalitetsutbildning
http://www.elicitizen.eu
ELICIT
European Literacy
and Citizenship
Education
Europeisk litteracitet är summan av
praktisk kunskap om Europa igår och idag;
det är en komplex väv av sammanfogade
filosofier, historier, kulturer, myter och
legender, religioner, språk, geografi,
ekonomi samt geopolitik.
Det är ett kalejdoskop av flera olika
perspektiv på vår gemensamma historia.
Det är vårt gemensamma förflutna och
framtiden som vi måste bygga tillsammans.
Ett projekt för skolledare, lärare
och utbildningspartners
ELICIT-projektet syftar till att
utveckla en medvetenhet om att
tillhöra samma europeiska
medborgarskap, som är byggt på
grundval av en samfälld
europeisk kultur och
gemensamma värden.
Detta är nödvändigt för:
* Europas och européernas framtid
* vår uppfattning om demokrati
* överlevnaden av vår ekonomi, och
av ett samhällsmönster för
samlevnad.
Denna dynamik är baserad på
utbildning och vilar tydligt på adekvat
utbildning för lärare.
Detta är skälet till att ELICIT
producerat ett antal verktyg:
I
Referensramverk för
kompetenser som krävs
för utbildning i europeisk
litteracitet och
medborgarskap
II
Portfolio för den
europeiska medborgaren
III
Databas med tillgängliga
resurser
IV
Gemensamt europeiskt
omnämnande för
kvalificering av lärare