Överblick Historia, , nytt fönster

advertisement
Överblick Historia
Åk 7
Den äldsta tiden


Jägarsamhälle/Samlare -> Bofasta
Flodkulturerna – Mesopotamien, Kina, Induskulturen, Egypten
Antiken

Antika Grekland och Romarriket (ca 800 f.Kr-500e.Kr)
Åk 8
Nya tiden + Kina





Upptäckarna
Kina
Upplysningen
Amerikanska rev (1776)
Franska rev (1789)
I Industrialismens tid



Industrialiseringen
Imeprialism/Nationalism
Första världskriget
Åk 9
Andra världskriget
Egterkrigstiden
Download