Renässansen och upplysningen

advertisement
Den fantastiska resan genom
litteraturhistorien (i Europa)
Del 2
RENÄSSANSEN OCH
UPPLYSNINGEN
Renässansen
1500-1700
* Ny tid! Bort
med medeltidens
auktoritet!
*Feodalsamhället
föll samman –
istället
handelskapitalism
med handelsmän.
*Renässans
betyder
pånyttfödelse




Vad skulle pånyttfödas? Jo  den antika
litteraturen! Den hade hög status!
Boktryckarkonsten var avgörande. Böcker spreds.
Läskunnigheten ökade och boken blev en
handelsvara.
Kvinnans roll? ”Läsning får kvinnans livmoder att
skrumpna”
Individualistisk tid




Människor studeras! Den starka
människan som går sina egna vägar
beundras.
Detta var dock inte för alla. Intresset
var stort för män som kunde behärska
latinsk grammatik och retorik.
Intresset för individen är tydligt i
William Shakespeares pjäser –
motsättning samhälle och individ.
Teatern fick en högre status! Och
verken lever kvar än idag…
Samtidigt i Frankrike…
* Kung Ludvig XIV
är mycket
intresserad av
kultur.
* Frankrike skulle
förhärligas! Konst,
teater, musik,
slott..
* Moliére poplär
komediförfattare!
Humor, satir.
Renässansens ledord





Pånyttfödelse av antikens
ideal
Kyrkans makt minskar
Boktryckarkonsten
Läskunnigheten ökar
Renässansmänniskan är
mångsidig och hyllas
Upplysningen – 1720 -1780
” Jag delar inte era åsikter, men är
beredd att med döden försvara
er rätt att uttrycka dem”
- Voltaire
Upplysningen





Daniel Defoes ”Robinson Crusoe” (1719) är en
brytpunkt. ”Den nya romanen”.
Antalet kvinnliga läsare ökade
Romangenren slår igenom. ”Vanliga” människor
beskrivs ( d.v.s. inte kungar och adelsmän i
huvudrollerna)
Kända verk: Robinson Crusoe (Defoe), Gullivers
resor (Swift) och Candide (Voltaire).
Böckerna präglas av satir och kritik om samhället.
De ville upplysa sina läsare.
Upplysningen

Det var dock bara vissa som fick upplysas – man
var tvungen att ha en viss ställning i samhället.
Personer som påverkade
•
John Locke – tabula rasa. ”Ett oskrivet blad”
•
Isaac Newton – gravitationslagar
Upplysningen
”Varför äter de inte kakor?”
(Den franska drottningen Marie Antoinette när hon
fick höra att parisarna saknade bröd. Några år
senare fördes hon till Giljotinen)
Upplysningen
”Människan kommer inte att bli fri
förrän den sista kungen strypts
med den siste prästens inälvor”
- Diderot
(tankarna blev mer och mer radikala mot slutet.
Diderot fängslades sedan. Motståndet mot de nya
ideérna blev för starkt.)
Ledord!





Förnuft
Frihet
Framsteg
Tolerans
En positiv period! Alla kan bli en god, nyttig och
lycklig samhällsmedborgare.
Download