språkval

advertisement
v. 37
Klass
8b
MATEMATIK
Veckans lektioner och uppgifter
Prov/Redovisning
Arbeta vidare med negativa tal och potenser.
Göra diagnos.
ENGELSKA
SVENSKA
Vi jobbar med att göra seriestripen om Upplysningen
och skriver läslogg.
Fortsätt att läsa i din bok!
Börja arbeta med optikavsnittet.
Uppgiften om örat ska vara inlämnad denna vecka.
Ty: Snart klara med kapitel 1. Jobbar med vad man har
gjort under sommaren.
Fr:
Sp: vi jobbar vidare i boken nu när redovisningarna är
klara. Vi jobbar med kapitel 2 och fortsätter med
kapitel 3
SvEn:
Ty:
Fr:
Sp: eventuellt en ordläxa
SvEn:
NO
SO
SPRÅKVAL
Övriga ämnen
Teater på fredag, 8b åker 9.31 Mellringevägen. Tillbaka
vid skolan 12.00 lektioner återupptas 13.00
Download