Veckans lektioner Prov/Redovisning MATEMATIK Genomgång av

advertisement
v. 17
Veckans lektioner
MATEMATIK
ENGELSKA
SVENSKA
Prov/Redovisning
Genomgång av provet före påsk och introduktion till
sannolikhet
Läsa klart Holes
Gör klart frågorna till week 5
(se planering på its)
Den här veckan har vi miniseminarier där vi diskuterar
frågorna & svaren från v. 16
Jobba vidare med recension
Börja med Torka aldrig tårar utan handskar
Fortsatt arbete med matkemi och teknik i grupper
Kemiprov fredag för de som har kemi
Måndag: Första världskriget
PROV: måndag (Första världskriget)
NO
SO
Tisdag och fredag: Jobba med tema: arbetsliv
Övriga ämnen
Ty: Jobbar med kap 9, att gå på bio och förklara filmer.
Fr: kap.4
Fr: Prov fredag 19/5, kap.4 – info på ”It’s”
Download