GLUKAGONPROV (Pt-Glkg-R1, 1457) - Hoito

GLUKAGONPROV (Pt-Glkg-R1, 1457)
Provet används för utredning av störningar i insulinutsöndringen. Insulin är ett hormon som
utsöndras av bukspottkörteln.
Hur du förbereder dig för undersökningen
1. Du ska inte äta eller dricka något efter klockan 22:00 kvällen före provet.
2. På morgonen kan du dricka ett glas vatten.
Utförande
1. Först tas ett blodprov från en ven i armbågsvecket.
2. Efter detta får du testämnet (glukagon) som injiceras (insprutas) i en ven.
3. Sex minuter efter att testämnet injicerats tar laboratorieskötaren ett nytt bloprov från
venen i armvecket.
Hela provet tar c. ½ timme.
I frågor gällande provet ta gärna kontakt med avdelningen eller polikliniken som ordinerat
provet.
Du kan fråga efter svaret hos enheten där du vårdas.
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
www.vsshp.fi/sv
Växel 02 313 0000
Denna anvisning är ämnad för våra patienter som är i ett vårdförhållande.
Granskad 1.2.2017 PK