hushållsvattenanalys

advertisement
HUSHÅLLSVATTENANALYS
Provtaningsdag
Namn
Ankomst
Tfn
Adress
Fax
E-post
PROVETS NUMMER
BENÄMNING
KEMISK ANALYS
Ledningsförmåga
mS/cm
Surhet (pH)
Nitratkväve (NO3 -N)
mg/l
Permang. (KMnO4)
mg/l
Hårdhet
o
Järn (Fe)
mg/l
dH
BAKTERIOLOGISK ANALYS*
E. Coli
cfu/dl
Koliforma bakterier
cfu/dl
Utseende
Lukt
* Provet för bakterieanalys bör vara på laboratoriet inom 24 timmar.
Provet skickas direkt till Novalab (se provtagningsanvisningar) eller förs till Hortilab före kl 15.00 på provtagningsdagen.
Anmärkningar:
Download
Random flashcards
Create flashcards