hushållsvattenanalys

advertisement
HUSHÅLLSVATTENANALYS
Provtaningsdag
Namn
Ankomst
Tfn
Adress
Fax
E-post
PROVETS NUMMER
BENÄMNING
KEMISK ANALYS
Ledningsförmåga
mS/cm
Surhet (pH)
Nitratkväve (NO3 -N)
mg/l
Permang. (KMnO4)
mg/l
Hårdhet
o
Järn (Fe)
mg/l
dH
BAKTERIOLOGISK ANALYS*
E. Coli
cfu/dl
Koliforma bakterier
cfu/dl
Utseende
Lukt
* Provet för bakterieanalys bör vara på laboratoriet inom 24 timmar.
Provet skickas direkt till Novalab (se provtagningsanvisningar) eller förs till Hortilab före kl 15.00 på provtagningsdagen.
Anmärkningar:
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards