Prislista för enstaka analyser 2017: Prislista övrigt 2017:

advertisement
Prislista för enstaka analyser 2017:
Prislista övrigt 2017:
en startavgift på 100 kr tillkommer per prov, alla priser är ex.moms
en startavgift på 100 kr tillkommer per prov, alla priser är ex.moms
Kemiska analyser
Nedre analysgräns mg/l
Alkalinitet. HCO3
2
Ammonium. NH4
0,08
Ammonium-kväve. NH4-N
0,1
Biokemisk syreförbrukning. BOD7
3
Fluorid. F
0,20
Fosfor total. P
0,010
Fosfat. PO4
0,10
Fosfat-fosfor. PO4-P *
0,015
Färg
5
Färg absorbansS 436 Nm *
0,70
Järn. Fe
0,030
Järn elof. Fe
0,030
Hårdhet (total °dH). Ca+Mg
0,20
Kalcium. Ca
2
Kalium. K
0,4
Kemisk syreförbrukning. CODMn
1,5
Klorid. Cl
2
Konduktivitet, mS/m
0,10
Koppar. Cu
0,15
Lukt
Magnesium. Mg
2
Mangan. Mn
0,040
Natrium. Na
2
Nitrat. NO3
0,8
Nitrit. NO2
0,007
Organiska syror.HAc (VFA) *
50
pH-värde
4,0
Smak
Sulfat. SO4
2
Summa nitrit-nitratkväve. NO2+3-N
0,10
Suspenderande ämnen. SS
5
Syre. O2*
0,20
Totalt organiskt kol. TOC
3
Torrsubstans. TS *
0,002%
Torrsubstans glödningsrest. TSGr *
0,002%
Turbiditet.FNU
0,050
Totalkväve. N
0,10
Pris
145
161
140
413
161
207
161
256
108
335
186
226
321
161
161
189
161
108
188
108
161
190
161
161
141
618
108
108
161
140
232
169
324
176
158
108
276
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::-
40
402
402
402
402
402
216
402
402
402
216
216
216
:::::::::::::-
Analyspaket:
Strandbad (Intestinala entrokocker, E. coli)
Bassängbad (P. aeruginosa, Heterofa bakterier)
Bassängbad (P. a, Heterofa bakt, Turbiditet, CODMn)
Tid:
Helgarbete (max 2 h, förutom analyskostnad)
Konsulttid
Provtagning
2500 kr/dag
1328 kr/h
enligt överenskommelse
Övrigt:
Kopieavgift
Sändning av provtagnigsmaterial
Hyra* av provtagnings-/mätutrustning: avgift utgår per dag
Ruttnerhämtare
Vattenkikare/Siktskiva/Provtagningsstav/Vattenlod
Isdubbar/livlina/flytväst
Kalibrerad termometer
Syremätare
Automatiskprovtagare (tidspropotionerlig)
"Juckapump"
*vid skada på utrustingen är kunden ersättningsskylldig
* Ej Ackrediterad metod
Mikrobiologiska analyser
Mikrosvamp
1 cfu/100 ml
Pseudomonas aaeruginosa (bassängbad)
1 MPN/100 ml
Intestinala Enterokocker (allmänt dricksvatten) 1 cfu/100 ml
Intestinala Enterokocker (strandbad)
1 cfu/100 ml
presumtiva Clostidium perfringens
1 cfu/100 ml
Aktinomyceter
1 cfu/100 ml
Koliforma bakterier (allmänt dricksvatten)
1 cfu/100 ml
Koliforma bakterier (övriga vatten)
1 MPN/100 ml
E. coli (allmänt dricksvatten)
1 cfu/100 ml
E. coli (övriga vatten)
1 MPN/100 ml
Odlingsbara mikrooganismer
1 cfu/ml
Långsamväxande bakterier
1 cfu/ml
Heterotrofa bakerier 35°C
1 cfu/ml
Pris
586 kr
537 kr
830 kr
VATTENLABORATORIET
Telefon: 0155 / 24 81 58
E-mail: [email protected],se
Besöksadress: Storkvägen 132 Nyköping
30 kr
240 kr
200 kr
100 kr/st
50 kr/st
200 kr
2 000 kr
2 000 kr
500 kr
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards