LÄSÅRET 2010-2011 INFORMATION OM KUNSKAPSKONTROLL I

advertisement
LÄSÅRET 2010-2011
INFORMATION OM KUNSKAPSKONTROLL I PSYKOLOGI A
Detta ingår i kunskapskontrollen.
1. Härskartekniker – se tidigare utgivna dokument på kursen.
Ni skall, precis som vi jobbade, kunna känna till olika typer av härskartekniker, samt dessutom
kunna urskilja olika varianter. Rimligt är att det kommer texter, påstående eller liknande på provet
som ni skall kunna visa detta genom. OBS! Ej information om detta i boken.
2. Kriser
Vi har arbetet med kriser på kursen, där vi lagt mest fokus på traumatiska kriser. Ni skall känna till
teorier kring att gå igenom en fas, hur man kan bemöta människor i kris (även barn). Ni skall även
känna till posttraumatiskt stressyndrom, samt stress. Hela kapitlet, sidor 170 – 193 ingår i provet.
3. Psykiska problem och störningar
Detta har vi lagt mycket fokus på och hela kapitlet ingår. Ni skall känna till de olika störningar som
finns, dess orsaker och verkan samt kunna känna till symptom och hur det drabbar omgivningen.
Ni skall kunna läsa en text och därigenom kunna dra slutsatser av texten. Hela kapitlet, sidor 194–
216 ingår i provet.
Download