Prövning i Etik och människans livsvillkor 100 poäng

advertisement
Prövning i Etik och människans livsvillkor 100 poäng
Kurskod: MÄNET10
Allmänt om prövningen
Prövningen görs utifrån styrdokumenten på Skolverket (se Skolverkets hemsida, välj Kursplaner och
betyg).
Prövningen består av ett skriftligt prov och en muntlig redovisning. Bedömningen utgår från en helhet av
de båda delarna.
Skriftligt prov
Det skriftliga provet skrivs i skrivsal på skolan. I provet ingår de centrala innehåll som omfattar:
Olika kulturers uttryckssätt, kulturmönster och värderingar
Religiösa och icke religiösa livsåskådningars människosyn och deras syn på människan, hälsa-ohälsa,
funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård, omsorg, liv och död.
Normer, värderingar, ideal inom vård och omsorg
Etiska centrala begrepp, teorier, riktlinje och värdekonflikter
Etiska och existentiella frågor
Kommunikation och bemötande
Muntligt prov
Det muntliga provet bokas in en vecka efter det skriftliga. Tid får du av din lärare.
Det muntliga provet utgår från samma kursinnehåll och blir en sammanfattning av kursen där ditt eget
bemötande och kommunikation står i fokus. Du utgår från ett eget etiskt/existentiellt fall. Du beskriver
situationen och ditt agerande med stöd och hjälp av de begrepp, teorier, kulturmöten, människosyn,
normer, ideal etc som kursen innehåller. Du reflekterar och analyserar även tänkta lösningar där ditt eget
bemötande och kommunikation finns i fokus.
Litteratur
Etik och människans livsvillkor, Catri Cronlund, Bonnier Utbildning
Betyg
Efter provet provet/proven görs en totalbedömning av den skriftliga och ev. muntliga prestationen så att
betyg kan sättas. Betyg ska sättas senast 14 dagar efter avslutad prövning.
Viva komvux är Umeå kommuns egen vuxenutbildning. Vi har behöriga och närvarande lärare. Vår målsättning är
att på ett flexibelt sätt erbjuda behörighetsgivande och kompetenshöjande utbildning för vuxna. Vi hjälper dig att
utvecklas efter din förmåga.
Betyget skickas automatiskt till Universitets och högskolerådet, UHR. Önskar du beställa utskrift av betyg
görs det på Vuxenutbildningens hemsida www.umea.se/vux
Övrig information
Kallelse om exakt tid och plats för det skriftliga provet får du via mail senast en vecka innan prövningsdatum
om inte annat är överenskommet med läraren.
Kontakt
Om du är i behov av ytterligare information angående din prövning kontakta Viva vägledning som förmedlar
kontakt med prövande lärare.
Viva komvux är Umeå kommuns egen vuxenutbildning. Vi har behöriga och närvarande lärare. Vår målsättning är
att på ett flexibelt sätt erbjuda behörighetsgivande och kompetenshöjande utbildning för vuxna. Vi hjälper dig att
utvecklas efter din förmåga.
Download