Provtagningsanvisningar Cytologi Exsudat, ascites, buksköljvätska

Provtagningsanvisningar Cytologi
Exsudat, ascites, buksköljvätska, pleuravätska och pericardvätska.
Remiss
Remissen ifylls enligt anvisningar ”Allmänna provtagningsanvisningar”
Remiss, cytologi (Ej exfol gyn)
Kan tas ut via Systeam Cross , via lvn.se eller Intranätet.
Allmänt
Provet måste vara märkt med namn och personnummer (10 siffror).
Fixering
Ingen tillsats för fixering behövs.
Utförande
Patienten bör röra sig före provtagningen.
Sängliggande patienter bör om möjligt rotera ett par varv i sängen, så att
eventuellt sedimenterade celler kommer med i provet.
Om den urtappade vätskan överstiger 250 ml, rör provet noggrant, sänd
därefter högst 250 ml.
Vid mindre vätskemängder insändes allt uttappat.
Tillsätt några droppar HEPARIN omedelbart efter avtappningen ( tex 0,25
ml Heparin 5000 IE/ml till 250 ml vätska ).
Använd gärna flaska som provkärl.
Kan materialet ej insändas omgående ställ vätskan i kylskåpet.
Övrigt
Ange alltid provtyp både på remiss och kärl.
Transport
Provet transporteras snarast möjligt till laboratoriet i en tättslutande flaska.
Provet kan sändas med post, skickas med interntransport eller lämnas direkt på laboratoriet
Kontakt
Cytologens laboratorium tel. 060-181320
Enhetschef tel. 060-181313
Avdelningen för Patologi och Cytologi
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand
Bilaga: 18-2-3
Handläggare: Kerstin Andersson
Version:
Datum:
Sida:
Utgiven av:
Godkänd av:
13,00
2015-01-01
1(1)
Cecilia Gottberg
Jan Olofsson