Att komma ihåg inför skrivningarna

advertisement
Att komma ihåg inför skrivningarna
1. Kom i tid! Långa skrivningar: senast 8.30
2. Var ordentligt klädd (varmt, bekvämt, sockor med,
ev. kudde och filt)
3. Ha mat med (ingen mat i skolan under långa prov,
brukar vara fråga om smörgåsar, saft, yoghurt, osv)
på egen bricka. Maten granskas och bör därför
vara synligt framlagd. Dra bort eller tejpa över text.
4. Tidigaste upplämningstid (långa prov) kl 12,
senaste starttiden + 6 h
5. Vid ohälsa: ring rektor 044-2942394, gärna redan
föregående dag.
Sjuk under hörförståelse: skriv i skolan, eventuellt
efter att övriga är klara
Sjuk under långa prov: vilorum finns i hallen (provet
kan i nödfall ordnas hemma hos skribenten)
Skaffa sjukintyg (samma dag) som visar när
prestationsförmågan är nedsatt, intyget åt rektor.
6. Endast skrivdon med, skolan består på papper.
Även näsdukar delas ut. Dambindor finns i
toaletterna.
7. Egna mediciner kan tas med, skolan tillhandahåller värkmedicin (Burana).
8. Mobiltelefoner uppbevaras under provtillfället.
9. Kalkylatorerna och tabellsamlingarna granskas
före proven i matematik, fysik och kemi.
Provet i realämnena
Antalet uppgifter och svar är följande:
antal
uppgifter
maximiantal
svar
FÖRSTA PROVDAGEN
biologi
fysik
psykologi
filosofi
historia
12
13
10
10
10
8
8
6
6
6
ANDRA PROVDAGEN
evangelisk-luthersk religion
ortodox religion
livsåskådningskunskap
samhällslära
kemi
geografi
hälsokunskap
10
10
10
10
12
10
10
6
6
6
6
8
6
6
Download