REMISS KEMI, metylmalonsyra (S-MMA) - CLV

advertisement
REMISS KEMI, spermaundersökning
Mannens
Personnr
Kliniskt kemiska laboratoriet
Rem inrättning, klinik, avd/mott
Namn
Remitteras för
Kvinnans (endast vid fertilitetsundersökning)
Personnr
 Fertilitetsundersökning
 ……………………………………………..
Namn
Prel. diagnos
………………………………………………….
………………………………………………….
Internt Lab nr
Rem läkare (klartext)
Lid nr
Anvisningar för Fertilitets-patienter:

Endast tidsbeställda prov tas emot. Tidsbeställning telefon: vardagar 08 – 16.30 0470 - 58 74 50.
OBS! Var god och avbeställ Er tid vid förhinder.

Spermaprovet erhålles lämpligen genom egna åtgärder (masturbation), kondom får ej användas.
Viktigt att hela mängden kommer med i burken (fullständigt).

Mellan provtagning och föregående sädesuttömning skall förflyta mellan 3-7 dagar.

Spermaprovet skall snarast (senast inom 2 timmar) lämnas till Kliniskt kemiska laboratoriet Växjö,
i därtill avsedd plastburk. Provet får ej utsättas för kyla (under +18C) eller värme (över +40C).
Plastburken skall vid provtagningen antagit rums- eller kroppstemperatur.
Uppgifter som ska fyllas i av patienten:
Obligatoriska uppgifter: Telefonnr: …………………………
Provet erhållet genom egna åtgärder den
Det inlämnade provet är:
fullständigt 
Närmast föregående sädesuttömning den
Klin kem lab 150603
.………/………. Klockan: ……………….………
ej fullständigt 
………/……..…
Download