Begrepp och frågor du ska kunna förklara på

advertisement
Begrepp och frågor du ska kunna förklara på
provet v.20.
1.
Vad betyder ordet biologi?
_______________________________________
_______________________________________
2.
Hur länge har det funnits liv på jorden?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
3.
Vad händer med människan om inte
naturen fungerar?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
4.
Vad kallas det tunna skikt på jorden där allt
levande finns?
_______________________________________
5.
Vad heter de fyra stora grupper som alla
arter på jorden är indelade i?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
6.
Beskriv och förklara
a) Vad är en art?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
b) Vad vet du om gruppen växter?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
c)
Vad vet du om gruppen djur?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
______________________________________
d) Vad vet du om gruppen svampar?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
e) Vad vet du om gruppen bakterier?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Download