Begrepp och frågor du ska kunna förklara på

advertisement
Begrepp och frågor du ska kunna förklara på
provet v.20.
1.
Vad betyder ordet biologi?
_______________________________________
_______________________________________
2.
Hur länge har det funnits liv på jorden?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
3.
Vad händer med människan om inte
naturen fungerar?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
4.
Vad kallas det tunna skikt på jorden där allt
levande finns?
_______________________________________
5.
Vad heter de fyra stora grupper som alla
arter på jorden är indelade i?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
6.
Beskriv och förklara
a) Vad är en art?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
b) Vad vet du om gruppen växter?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
c)
Vad vet du om gruppen djur?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
______________________________________
d) Vad vet du om gruppen svampar?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
e) Vad vet du om gruppen bakterier?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards