1. Beskriv en blommas delar och hur pollineringen går till. Använd

Prov prov i Biologi – växter
Namn:………………………………………
1. Beskriv en blommas delar och hur pollineringen går till.
Använd begreppen: kronblad, foderblad, stjälk, blad, ståndare, pistill,
frön, pollinering, insekter.
Rita och beskriv med text.
Prov prov i Biologi – växter
Namn:………………………………………
2. Beskriv hur fotosyntesen fungerar.
Använd begreppen: syre, koldioxid, druvsocker/kolhydrater, solljus,
klorofyll, vatten
Rita och beskriv med text.
Prov prov i Biologi – växter
Namn:………………………………………
3. Vem var Carl von Linne? Berätta vad han gjorde.
Använd begreppen: organismer, flora, fauna, mineraler, artnamn,