VetMet-hemtenta

advertisement
Hemtenta i CDT212 Vetenskapsmetodik 2007
Svara utförligt på varje fråga med fullständiga meningar.
(Allt material finns på kursens webbsida: http://www.idt.mdh.se/kurser/ct3620/ht07/)
VETENSKAP, KUNSKAP, SANNING
1.
2.
3.
4.
5.
Vad är vetenskapsteori och varför läser vi den?
Vad är sanning?
Vad är kunskap?
Vad är vetenskap?
Beskriv relation mellan forskning och vetenskap.
LOGISKA ARGUMENT OCH KRITISKT TÄNKANDE
1.
2.
3.
4.
Vad är deduktion? Ge exempel.
Vad är empirisk induktion? Ge exempel.
Vilken roll spelar induktion och deduktion i vetenskaplig forskning?
Vad är hypotetiskt-deduktiva metoden?
KOMMUNIKATION, FÖRKLARINGAR OCH TEORIER
1.
2.
3.
4.
5.
Vad är kommunikation? Varför är den viktig?
Beskriv relation mellan språk och kommunikation.
Beskriv de viktigaste vetenskapsteoretiska traditioner.
Vad handlar ”vetenskapernas krig” om?
Hur och när använder man kvantitativa, respektive kvalitativa metoder?
GÄSTFÖRELÄSNINGAR
Beskriv kort och koncist det viktigaste du har lärt dig om:
1. Forskningsinstitutioner ur ett svenskt historiskt perspektiv (Ylva Bäcklund).
2. Forskning inom humaniora (Birgitta Bergsten).
3. Matematikens världsbild - idéhistoriska reflektioner (Kimmo Eriksson).
4. Teknikvetenskapernas forskningsmetod (Ivica Crnkovic).
5. Fysikens idéhistoria (Sten Lindstam).
Download