Datorn ska användas som ett verktyg för lärande.

Handlingsplan – dator
Datorn ska användas som ett verktyg för lärande.
Hur ska datorn användas?
Beskriv på vilket sätt den ska användas, vilka program som ska användas i de olika ämnena och vilken
funktion programmet ska fylla. Lägg gärna in en bild/skärmklipp på programmet i tabellen nedan.
ÄMNE
PROGRAM
HUR/VILKEN FUNKTION
När och hur ska handlingsplanen följas upp och utvärderas?
Datum för nästa uppföljning: