Första världskriget

advertisement
Första världskriget – Prov onsdag v. 42








Varför träffades Europas stormakter i Wien för en
kongress år 1814-1815?
Ge en beskrivning över vad som beslutades på
Wienkongressen år 1815.
Ge några förklaringar till varför det blev ett
världskrig år 1914. Kolonialism, kapprustning och
allianser är bra begrepp att utgå ifrån.
Beskriv kortfattat den s.k. Schlieffenplanen.
Beskriv hur kriget såg ut på västfronten. Hur gick
det s.k. skyttegravskriget till?
Varför gick USA med i kriget?
Varför ledde kriget till en revolution i Ryssland, och vilka följder fick revolutionen?
Vad skulle Tyskland göra enligt fredsfördraget i Versailles?
Mellankrigstiden – Prov onsdag v. 43






Förklara varför stora delar av världen och då främst
Europa drabbades av en depression efter 1:a
världskriget.
Förklara varför den tyska regeringen började trycka
mer pengar, och vad detta ledde till.
Förklara varför USA lånade ut pengar till Tyskland i
mitten av 20-talet.
Förklara vad det är som händer i slutet av 1920-talet
som bidrar till att Adolf Hitler och hans nazistparti
kan ta makten i Tyskland.
Beskriv Hitlers budskap som gjorde att hans popularitet ökade och till sist gav honom makten.
Ge en kort beskrivning av hur Hitler annekterar (tar över utan strid) flera angränsande
områden till Tyskland.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards