andra världskriget

advertisement
ANDRA VÄRLDSKRIGET (1939 – 1945)
Instuderingsfrågor
VÄGEN TILL ANDRA VÄRLDSKRIGET
1. Beskriv vägen till andra världskriget. Använd följande stödord:
Adolf Hitler och nazisterna
Versaillesfreden
Lebensraum
Rhenlandet
Anschluss
Tjeckoslovakien
Münchenöverenskommelsen
Moloto-Ribbentrop-pakten
Polen
Finland
Sovjetunionen
Axelmakterna & de allierade
2. Vad anser du är den viktigaste orsaken till att andra världskriget startade?
3. Skulle man kunna förhindrat andra världskriget. (Använd även dina
kunskaper om mellankrigstiden.)
KRIGETS INLEDING
1. Vilka länder erövrade Hitler i början av kriget?
2. I vilka nordiska länder blev det krig?
3. Varför lyckades inte Hitler besegra Storbitannien?
4. Vem var Winston Churchill?
5. Vad var ”Operation Barbarossa”?
6. Vad hände vid Pearl Harbor 1941 och vilka konsekvenser fick det för
kriget?
VÄNDPUNKTER
1. Tre vändpunkter 1942 som gjorde att krigslyckan vände för Axelmakterna.
Beskriv vad som hände.
a. Slaget vid Midway.
b. Slaget vid el-Alamein.
c. Slaget vid Stalingrad.
KRIGETS SLUTSKEDE
1. Beskriv krigets slutskede. Använd följande stödord.
Operation Overlord (Dagen D)
Röda armén
Hiroshima & Nagasaki
FREDEN
1. Vad hände med Tyskland?
2. Vad hände med Italien?
3. Vad hände med Japan?
4. Varför bildades FN?
5. Efter kriget kom två maktblock att stå mot varandra Vilka?
6. Vad var Nürnbergrättegångarna?
7. Vad är förintelsen?
8. Vad är koncentrationsläger?
9. Nämn ett koncentrationsläger.
10. Vad anser du? Hur kunde förintelsen ske?
11. Vad kan man göra så att det inte sker igen?
12. Vem bär ansvaret för förintelsen, anser du?
EFTERKRIGSTIDENS EUROPA – KALLA KRIGET
1. Förklara följande begrepp:

Marshallplanen.

EG & EU

Kalla kriget

Warszawapakten

Nato

Järnridån

Berlinmuren
2. Vad hette Sovjetunionens sista ledare?
3. När gick Sovjetunionen under?
4. Diskutera framtiden: kommer rasismen och nationalismen att öka i
världen?
Tror du att det kommer att bli ett nytt kallt krig mellan USA och
Ryssland? Vad talar för och vad talar emot?
Download