Introduktion av Bengt Liljegren 7 Förord 15 Författarens inledning 17

advertisement
Introduktion av Bengt Liljegren
DEL 1: I N L E D N I N G
7
13
Förord
15
Författarens inledning
17
DEL 11: M E D H I T L E R FÖRE KRIGET
27
1. Jag inleder min tjänst hos Hitler
29
2. Fortsatt och utvidgat förtroende
39
3. Hitler om kost och rökningens faror
53
4. Eva Braun och sexualmoral
58
5. B erghof före kriget
74
6. Rikskansliet och Bayreuth
80
Hitlers tal och problemet Göring
91
8. Goebbels - en jätte i en dvärgs kropp
99
7.
9. Himmler och B ormann
106
10. Låg Hitler bakom Hess mystiska uppdrag?
116
11. Ledande personligheter och kronisk magknip
122
D E L III: M E D H I T L E R U N D E R KRIGET
133
12. D e n polska frågans lösning
135
13. Krigets förledande enkla inledning
149
14. Fälttåget västerut 1940
158
15.
176
2 0
juli-attentatet och dess efterverkningar
16. Tredje rikets sista tid
198
17. Hitlers självmord och krigets slut
221
18. Flykt, fångenskap och frigivning
232
http://d-nb.info/1010410040
Download