Svensk Filmdatabas - Hitler

advertisement
Svensk Filmdatabas
Hitler - ein Film aus Deutschland
Svensk premiärtitel
Produktionsuppgifter:
Produktionsbolag
Hitler - en film från Tyskland
TMS Film i samarb. m. BBC
Institut National de l'Audio-Visuel (INA), Paris
Westdeutscher Rundfunk (WDR), Köln
Regi
Manus
Producent
Foto
Hans Jürgen Syberberg
Hans Jürgen Syberberg
Harry Nap
Dietrich Lohmann
Censur:
Datum:
Kommentar:
0
Stockholmspremiär
Sverigepremiär
2.404 m gul
1979-02-06 TV1 Sverige
Rollista:
Heinz Schubert
Harry Baer
Hellmuth Lange
André Heller
Peter Kern
Rainer von Artenfels
Peter Moland
Martin Sperr
Peter Lühr
Svensk filmografi
Der Graal. En cirkusdirektör ropar ut världens största föreställning: det skall bli repetition på
världens undergång. Och Hitler, som en gång iscensatte det hela, finns inte kvar, så alla
måste själva spela honom. Ein deutscher Traum. Likstel och dödsblek reser sig Adolf Hitler
ur Richard Wagners öppnade grav. I en försvarsmonolog menar han sig bara ha varit en
produkt av sin egen tids drömmar och behov. Das Ende eines Wintermärchens. Tredje
Rikets Tyskland var ett förspel till våra dagars värld. Överallt finns ättlingar och arvet efter
Hitler: i Afrika, i Asien, i Amerika, i Europa -- i Västtyskland av idag. Wir, Kinder der Hölle.
Sina avsikter och omänskliga idéer beskrev Hitler utförligt i "Mein Kampf" långt före sitt
maktövertagande. Tog ingen bokens innehåll på allvar? Eller var Tredje Rikets ofattbara
grymheter och gigantiska vanvett blott ett ofrånkomligt steg på vägen mot våra dagars
samhällsutveckling?
Svensk Filmdatabas
Download