Sverige blir demokrati

advertisement
Checklista historia ar 9
Sverige blir demokrati
Sidorna 446-451
 Jag känner till vad som händer i Sverige när arbetarna börjar organisera sig.
 Jag vet hur kampen för allmän rösträtt bedrevs i Sverige.
 Jag vet hur det gick till när Sverige blev en demokrati.
Första världskriget 1914-1928
Sidorna 457-467
 Jag kan förklara rivaliteten mellan stormakterna och den ändrade maktbalansen som föregick
det första världskriget.
 Jag vet vilka allianser som fanns och vilka länder som ingick och de olika allianserna. Jag kan
även förklara varför allianserna såg ut som de gjorde.
 ”Gnistan som tände en världsbrand” är ett citat från boken som jag kan redogöra för
historien kring.
 Jag kan redogöra för ”svarta veckan”
 Jag kan förklara varför första världskriget blev ett krig med mycket stora förluster och tragik.
 Jag känner till grunderna i Versaillesfördraget och varför det kom att få stora konsekvenser
för det framtida Europa.
Ryssland blir Sovjetunionen
Sidorna 470-481
 Jag känner till varför det blev stora protester i Ryssland.
 Jag vet hur den ryska revolutionen gick till och vilka som tog över makten i landet, samt vilka
konsekvenser det fick.
 Jag vet vem Josef Stalin är och vad ”stalintiden” innebar för Sovjetunionens folk.
Mellankrigstiden 1919-1939
Sidorna 484-495
 Jag känner till konsekvenserna av Versaillesfreden.
 Jag känner till NSADP grundtankar.
 Jag kan förklara hur den stora kraschen 1929 kom att påverka Europa.
 Jag kan återge hur det gick till när nazisterna grep makten i Tyskland.
 Jag kan förklara hur uppbyggnaden mot det 2:a världskriget gick till.


Jag vet hur Österrike och Tjeckoslovakien kom att bli en del av det tyska riket.
Jag kan förklara Molotov-Ribbentroppakten.
Andra världskriget
Sidorna 498-515
 Jag känner till hur och när 2:a världskriget startade.
 Jag vet vilka länder Hitler ockuperade under krigets första år.
 Jag vet varför inte Hitler ville förklara krig mot Storbritannien.
 Jag kan förklara varför Hitler anföll Sovjetunionen och varför det blev vändningen på det 2:a
världskriget.
 Jag vet varför USA tvingades in i kriget.
 Jag vet hur 2:a världskriget slutade och varför det slutade som det gjorde.
 Jag kan redogöra för den slutgiltiga lösningen och varför den kom att ske.
Download