Stalin och Hitler gör upp

advertisement
Stalin och Hitler gör upp
Den 23 augusti 1939 nåddes världen av ett chockerande besked: Tyskland och Sovjetunionen
hade slutit en icke-angreppspakt. De båda dödsfienderna Hitler och Stalin verkade plötsligt
komma överens. Många kände lättnad, andra förstod att kriget nu var nära.
Vad ingen visste var att det fanns ett hemligt tillägg till ländernas pakt. Tillägget var en
överenskommelse om hur Tyskland och Sovjetunionen skulle dela Europa mellan sig. En linje
drogs från Östersjön och vidare genom Polen. Allt väster om linjen skulle höra till Tyskland,
länderna öster om skulle höra till Sovjetunionen.
Blixtkriget krossar Polen
Tidigt den i september 1939 gick, utan krigsförklaring, tyska trupper till anfall mot Polen. De
tyska stridsvagnarna trängde snabbt långt in i landet. Framför dem spred Stukas, de tyska
bombplanen, skräck och förödelse.
Den polska armen hade ingen möjlighet att sätta emot detta moderna krigsmaskineri. När det
polska kavalleriet gick till anfall mot stridsvagnarna gjorde de det med lansar och svärd. Landets civilbefolkning drabbades hårt. Tyskt flyg besköt de ändlösa kolonnerna av flyktingar på
landsvägarna och bombade storstäder som huvudstaden Warszawa.
Kriget var över på två veckor. Då hade också Sovjetunionen anfallit österifrån. Helt planenligt
delade nu Hitler och Stalin Polen mellan sig.
Låtsaskriget
Bara två dagar efter angreppet på Polen förklarade Storbritannien och Frankrike krig mot
Tyskland. Alla förväntade sig att kriget skulle braka lös vid västfronten, precis som det hade
gjort 1914. Men varken engelsmännen eller fransmännen ville gå till anfall. Båda kände sig
nämligen underlägsna tyskarna.
Dessutom var den franska armen helt inriktad på försvar. För att undvika en upprepning av
den snabba tyska framryckningen under första världskriget, hade man byggt Maginotlinjen;
en rad starka befästningar utmed gränsen mot Tyskland.
Hela hösten och vintern gick utan att något hände på västfronten. Man började tala om "the
phoney war" (låtsaskriget).
Efter den tyska invasionen fylldes de polska vägarna av flyende
människor.
Download