PowerPoint-presentation

advertisement
ANDRA VÄRLDSKRIGET
VÄGEN
Om hur Hitlers plan blir verklighet
TILL KRIG
UPPRUSTNING
Tyskland började att i hemlighet tillverka
vapen i stor skala
Man byggde upp ett stort flygvapen och
tillverkade mängder med moderna
pansarvagnar
Tyskland införde även värnplikt och
kallade in miljontals män till armén
Man byggde i Tyskland ”Autobahns”,
breda motorvägar, för att man snabbt
skulle kunna förflytta trupper och material
1935, två år efter att nazisterna tagit
makten i Tyskland, förklarade Hitler att
inget av det som bestämdes i Versailles
efter första världskriget längre gällde
TYSKLAND VÄXER
1936 marscherar tyska trupper in i
Rhenlandet. Varken Frankrike eller
Storbritannien gör något.
1938 gör Hitler Österrike till en del av
Tyskland utan att ett enda skott avfyras
1938kräver Tyskland att den tyskspråkiga
delen av
Tjeckoslovaken ska bli tyskt
Den brittiske premiärministern
Chamberlain övertalar
tjeckerna att gå med på Hitlers krav
När Chamberlain kommer hem till
London säger han att han har säkrat
”Peace in Our Time”, fred i vår tid
1939 kräver Hitler att den del av Polen
som ligger mellan de två tyska delarna
ska ges till Tyskland, men nu varnar
Frankrike och Storbritannien med att
förklara krig om Tyskland invaderar
HITLER OCH STALIN
Två veckor innan andra världskriget
bryter ut träffas Hitler och Stalin i
hemlighet
Stalin vill köpa tid så att
Sovjetunionen hinner bygga en
starkare armé
Hitler, som planerar att invadera
Frankrike, vill undvika att kriga på två
fronter samtidigt
Hitler och Stalin skriver under en ickeangreppspakt
De kommer också överens om att dela
upp Polen mellan sig efter att Tyskland
besegrat landet
POLEN FALLER
1 september 1939 invaderar
Tyskland Polen
Tyskland prövar nu en ny strategi,
blitzkrieg, i vilken bombflyg och
stridsvagnar stöder marktrupperna i
snabba anfall
Den polska armén var chanslös,
soldater till häst attackerade
stridsvagnar
Tyskarna bombade polska flyktingar
och polska storstäder
Som bestämt så invaderade
Sovjetunionen Polen från öster och
Polen delades
Det polska motståndet var krossat
efter två veckor
Västmakterna förklarar krig mot
Tyskland två dagar efter invasionen
av Polen, men varken Storbritannien
NORDEN
1939 kräver Stalin att
Finland ger vissa
gränsområden till
Sovjetunionen
Finland vägrade och blev
då anfallna, det finska
vinterkriget hade börjat
Finland förlorade kriget
och 400’000 finnar bodde
nu på sovjetisk mark
Tyskland anfaller
Danmark och Norge 1940
Den svenska järnmalmen
var viktig för den tyska
krigsindustrin och
skeppades från Narvik i
Norge
Vidkun Quisling skapade
en nazistisk regering i
SLUTSATSER
Hur agerade Storbritannien och Frankrike
innan och precis efter krigsutbrottet och vad
borde de ha gjort annorlunda?
Per-Albin Hansson på bilden var svensk
statsminister under kriget. Sverige var
neutralt. Vilken politisk situation befann han
sig i med tanke på järnmalmen och kriget i
grannländerna?
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards