MELLANKRIGSTIDEN

advertisement
MELLANKRIGSTIDEN
1919-1939
Gamla världen
Europa i spillror efter 1:a världskriget
Försvagat samhälle, ny styrelseformer som
demokrati
Protektionism; försvårar handel mellan
länder, den europeiska industrin halkar efter
Nya världen
USA - ny ekonomisk stormakt
Industrin på högvarv under kriget
Inga materiella skador i landet efter kriget
Löpande bandprincipen - massproduktion
Konsumentkredit
”Det glada 20-talet”
Konsumtionsprodukter - ”det glada 20-talet”
Jazz, nytt mode, nya arbetstider leder till fritid
Depressionen
24 oktober 1929, den
svarta torsdagen.
Aktiernas värde föll, alla
vilje sälja, ingen ville köpa
Besparingar blev värdelösa
Banker går i konkurs, när
deras fordringar på
låntagarna inte är ngt
värda.
Krisen övergår till en
depression, för många
arbetslösa, pressar lönerna,
hämmar konsumtion som
hämmar produktion
”The new deal”
En av orsakerna till depressionen var att
arbetarnas löner hölls nere - ingen konsumtion
John Maynard Keynes; fördela välståndet i
samhället
Staten lånar pengar av rika för offentliga
investeringar, och på så sätt ge jobbtillfällen,
vilket innebär ökad konsumtion
USA - the new deal
Europa - marknadskrafterna får verka fritt,
liberal politik, vilket förvärrar krisen.
Sovjetunionen
Inbördeskrig 1917-1921
Staten äger, staten styr produktionen - s.k.
planekonomi
NEP ”nya ekonomiska politiken” - misslyckades
då industrin inte hängde med
1924: Lenin dör. Strider inom kommunistpartiet.
Stalin kommer tillslut till makten
5-årsplanernas Sovjet; snabb omvandling av
samhället till höga kostnader.
Moskvaprocesserna;
utrensning inom
kommunistpartiet
Gulagarkipelagen: En
kedja av
tvångsarbetsläger
Först vanliga kriminella
och politiska
opponenter, sedan
vanliga arbetare och
bönder
Hela befolkningsgrupper
som skulle förflyttas
enligt central fattade
beslut
Demokratier och diktaturer
Politiskt instabilt, nya
statsskick, nya
styrelseskick, nya
ledare.
Italien: Mussolini,
Spanien: Franco,
Tyskland: Hitler,
Sovjetunionen: Stalin
1938 fanns endast 12
demokratier, jämfört
med 17 diktaturer i
Europa
Weimarrepubliken
Allmän rösträtt för män
och kvinnor
Stor partisplittring, ingen
spärr neråt för att få bli
representerad i
riksdagen
Landet kom att styras av
kortlivade
minoritetsregeringar
Osäker på demokratiska
styrelsesättet
Hitler och nazismen
Inflationskrisen 1923; Oppositionen mot
Weimarrepubliken växer
Nazistpartiet ökar i popularitet
Misslyckad statskupp i München, ledd av
Hitler, som hamnar i fängelse och skriver
Mein Kampf
Nazismen hävdar den
starkares rätt
Individen underställer sig
statens bästa
Socialdarwinism - en
kamp mellan olika stater
och raser, där de mest
livsdugliga skulle segra
och övriga underkuvas
(eller utrotas)
Den vältränade
manskroppen var ideal
Maktövertagandet
Börskraschen i New York drabbar Tyskland
hårt
Vänstern rycker fram, högern allierar sig
med Hitler och nazisterna
Hitler bildar regering 1933, och avskaffar
demokratin med Högerns hjälp
Alla partier förbjuds, utom det nazistiska
Alla ska bli nazister
Gestapo angiverisystem
Bokbål
Oppositionella
fängslas
Hitlerjugend
Fackföreningar
avskaffas
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards