mellankrigstiden

advertisement
Instuderingsfrågor mellankrigstiden
Bakgrund
1. Europa var svagt och utmattat efter 1:a världskriget. Demokratin var ung och vacklande. De
politiska partierna var otaliga och drog åt olika håll.
I flera länder kunde man pga. detta inte bilda regeringar som hade majoritet i parlamentet.
Vad blev konsekvensen av detta?
2. Det var fattigt och eländigt i Europa många utvandrade till USA. Av de som stannade kvar
undrade många varför man skulle rösta när regeringarna inte kunde ge dem en bättre framtid.
Vad sökte man???
3. I vilka länder var demokratin etablerad och stark?
Händelse förlopp?!
4. Varför bildade Benito Mussolini fascist partiet?
5. Hur blev ”Musse” diktator i Italien?
6. Varför startade han krig i Abbesinien?
7. Vad gjorde han för att få stöd för sin regering?
8. Jämför ”Musse” med Hitler använd fråga 4-7
9. Vilka stödde Hitler i hans väg till makten?
10. Hur använde Hitler sig av propagandan
11. Beskriv hur Nazisterna förföljde judar och oliktänkande
12. Vad menade Hitler med att ariskt blod inte fick blandas med underlägsna raser blod?
Egenskaper ärvs väl inte genom blodet? Förklara!
13. Vilka hjälpmedel använder diktaturen sig av för att kontrollera folket.
14. Hur gör diktatorn om han vill att hans vilja skall bli känd av hela folket?
15. Hur tar diktatorn ”hand om sina” tonåringar?
16. Varför är det viktigt för en diktatur att ha en hemlig polis?
Hur arbetar den?
Konsekvenser
17. Hur kan man säga att diktaturerna i Europa på 30 talet ledde till att vi fick ett nytt världskrig?
18. Skulle det ha blivit ett nytt världskrig om Tyskland och Italien hade varit demokratier???
Motivera
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards