Äntligen är det dags att avsluta andra världskriget.
Namn:
1. Varför tror du att västvärlden (Storbritannien, Frankrike och USA) gång
på gång (Rhenlandet, Österrike och Tjeckoslovakien) lät Hitler få som
han ville i stället för att förklara krig?
2. Med vilka länder var Tyskland allierat under andra världskriget?
3. Sovjetunionens ledare Stalin ville ha tillbaka de områden som gått
förlorade efter första världskriget. Hur utnyttjade Hitler detta och vad
tjänade Tyskland på det?
4. Först när det blev sämre tider i Tyskland började många rösta på
nazisterna. Förklara varför det blev så?
5. Varför misslyckades Hitler med att invadera Storbritannien?
6. Förklara varför Finland drogs in i kriget, och varför de gick med på
Tysklands sida?
7. Varför blev inte Sverige ockuperat av tyskarna?
8. Ge två skäl till att Hitler ville angripa Sovjetunionen?
9. Tyskarna gjorde flera misstag när de invaderade Sovjetunionen, ge några
exempel?
10. Vad hände i Pearl Harbor 1941?
11. Varför angrep Japan USA?
12. Vad hände på D-dagen?
13. Ge några avgörande skäl till att Hitler inte kunde besegra de allierade.
14. Kriget 1870-71 mellan Frankrike och Tyskland, första världskriget och
andra världskriget hänger delvis ihop. Försök att visa detta.
Gör en sammanfattning över de fyra viktigaste förändringarna på Europas karta
som orsakades av andra världskriget: