Andra världskriget
1939-1945
En misslyckad fred…..
Skadestånd, svårt att betala
tillbaka, Frankrike ockuperar
Ruhrområdet för att få in
skadeståndet.
Tyskarna trycker upp mer pengar
för att betala tillbaka, leder till
inflation d.v.s. pengarnas värde
sjunker.
Jordbrukets produktion hade ökat under kriget, nu
minskade efterfrågan. Tillgång högre än efterfrågan,
priset sjunker och bönderna får lägre inkomster.
Lämnar gårdar, annan konsumtion sjunker, fabriker
går dåligt, butiker går i konkurs.
Börskrash
• Börskrasch. Startar i USA – sprider sig till hela Europa.
• Wall Street N.Y 1929.
• Arbetslöshet och fattigdom spred sig i bland annat
Tyskland.
Nazisterna griper makten 1932
Propaganda för att locka väljare:
•
•
•
•
•
Freden i Versailles orättvis
Germanska rasen överlägsen
Judiska rasen farlig, ”dom vill ta över världen”
Kommunismen var ett hot mot mänskligheten
Lovar att bekämpa arbetslöshet och hunger
• Nazisterna får aldrig majoritet men politiska motståndare
mördas.
• 1933 förbjuds alla andra politiska partier, Hitler blir
diktator, han utropar sig själv till Fuhrer 1934.
• Vissa yrken förbjuds, nya lagar stiftas, judar förlorar
medborgarskap.
• Projekt inom rustningsindustrin, jordbruket och
byggindustrin sänker arbetslösheten
Hur blir Hitler så populär?
• Propaganda sprids: Alla som på något sätt
arbetade med press, musik, teater, film,
litteratur eller radio var kontrollerade av
nazistpartiet.
• Läroböcker trycktes med antisemitiska
budskap.
• Massmöten, samma kläder, gemensam
hälsningsfras – skapar en känsla av
gemenskap.
Mot ett nytt krig
• Hitlers mål är att utöka
tyskarnas livsrum,
lebensraum.
• Ville ställa tillrätta all
orättvisor som
Versaillesfreden inneburit
för Tyskland.
• 1936 – tyska trupper i
Rhenlandet (98,8%)
• 1938 – Tyska trupper in i
Österrike
• Hitler får efter förhandlingar
med Frankrike och
Storbritannien, halva
Tjeckoslovakien. Tar mer än dom
kommit överens om.
• Pakt mellan Hitler och Josef
Stalin – Sovjetunionen. Båda vill
ha tillbaka det de förlorat i
WWI.
Krigsutbrottet 1/9 1939
• Tyskland vill ha Polen, Polen, Frankrike och Storbritannien säger
NEJ!
• Hitler anfaller, Storbritannien och Frankrike förklarar KRIG!
• Blixtkrig, vill undvika frontkrig så dom bombar först med
bombplan och sedan stridsvagnar och trupper.
• Polen besegras, delas mellan ty och ry (enl. pakt).
• Sovjetunionen tar Estland, Lettland och Litauen.
Finska vinterkriget
• 1939, Sovjetunionen (fd.
Ryssland) anfaller Finland.
• Sverige lät inte Storbritannien
hjälpa Finland, fast
Storbritannien ville helst av allt
stoppa exporten av järnmalm
från Sverige.
• Tre månader stod lilla Finland
emot.
Danmark, Norge och Sverige
• Målet med invasionen av Danmark och Norge var att ta kontroll över de
norska hamnarna innan Storbritannien kunde göra det och därmed
förhindra en sjöblockad och säkra järnmalmstransporterna från Kiruna via
Narvik.
• Sverige anfölls inte, om Sverige hade ockuperats hade Storbritannien
bombat malmfält, det ville inte ty riskera. Tyskarna var beroende av
järnmalmen.
• Ty tilläts sända tåg med vapen och soldater genom Sverige.
Frankrike besegras
Tyska trupper går än en
gång genom Belgien,
besegrade Frankrike på
35 dagar.
Italien går med i kriget
på Tysklands sida, ville
stå på vinnarnas sida.
Storbritannien
• Blitzen
• Tyskland lyckas inte slå
ut den brittiska flyget
(RAF)
• ”Aldrig förr i historien
har så många haft så få
att tacka för så mycket”
W Churchill
Operation Barbarossa
• Ville åt olja, järnmalm och brödsäd för
att kunna slå ut Storbritannien.
• Hitler får med sig Ungern, Bulgarien
och Rumänien på sin sida.
• (Jugoslavien, Grekland, Kreta
ockuperas.)
• Trots missnöje enas Sovjet bakom
Stalin pga Hitlers hänsynslöshet.
• Snabb framryckning, mat- och
klädtransporter hängde inte med +
VINTERN = Tyska armen besegras.
Attacken i Pearl Harbor
• Under 30 talet har Japan erövrat Kina bit för bit.
Stod på Hitlers sida och ville ha makten över östra Asien
(+ olja, metaller osv). Hotade europeiska kolonier.
• USA flottbas på Hawaii,
Pearl Harbor bombas av
japanerna i en
överrasknings attack.
Följden blir att USA går in i kriget. ”Ger igen” på
Japan med två atombomber över Hiroshima och
Nagasaki, ca 220 000
människor dör och idag drabbas
fler än genomsnittet av cancer.
Kriget i Nordafrika
Italien försökte erövra
Egypten, vill stänga Sues
kanal för britterna och ta
över oljekällor i Mellanöstern.
En tysk arme ledd av Rommel
kom till Italienarnas hjälp.
Slaget vid el-Alamein 1942
Tyskarna besegras
Krigets slut
1943 Västmakter och Sovjetunionen till motangrepp.
1944 D-day, två fronter mot Tyskland, Sovjetunionen i öst
och de allierade landstiger i Normandie (Fr) i väst.
1945 30/4 Hitler begår självmord, Tyskland kapitulerar.
1945 6/8 Hiroshima Nagasaki, Japan kapitulerar.
Krigets resultat
• 29 miljoner döda
• Förintelsen, 6 miljoner
Ny karta,
Europa delas,
Tyskland delas
i ett öst- och
västyskland.
Motsättningar mellan öst och väst, Kalla kriget.