Microsoft PowerPoint - Kriget i \366ster [Skrivskyddad]

Kriget i öster
• Tyskland angriper Sovjetunionen 1941
trots pakten mellan dem.
• Sovjet är huvudfienden – kommunistiskt
och befolkat av ”underlägsna” slaver.
• Nazisterna vill ha Lebensraum (livsrum) åt
arierna i öster.
• Sovjetunionen var inte berett på anfallet.
• Stora tyska framgångar i början av kriget.
• Hitler vägrade ge soldaterna vinterkläder
eftersom de skulle vinna innan vintern
kom. Många frös ihjäl p.g.a. det.
• Tyskarnas mellersta armé stoppades strax
utanför Moskva. I norr höll Leningrad
(Sankt Petersburg) ut.
• Sovjetunionen förlorade miljontals man
och materiel.
• Man använde den brända jordens taktik –
inget skulle lämnas åt fienderna.
• Industrierna flyttades långt in i landet för
att tyskarna inte skulle erövra dem. På så
vis behöll man förmågan att producera
krigsmateriel.
• Vändpunkten kom vid staden Stalingrad –
tyska trupper försökte erövra den med
blev inneslutna i staden av sovjetiska
trupper.
• Hitler gav order om att tyskarna inte fick
ge upp.
• 6 månader av svält och köld. 250000
tyskar gav till sist upp. De flesta dog i
fångläger.
Stillahavskriget
• Japan anföll USA:s flotta i Perl Harbour
1941.
• Nytt vapen – hangarfartyg med
stridsflygplan.
• Stora delar av den amerikanska flottan
sänktes.
• Opinionen i USA som tidigare varit emot
krig svängde. Tyskland förklarade
dessutom USA krig. Stort misstag..
• Stora framgångar för japanerna i början –
erövrade östra Asien och hotade
Australien.
• De amerikanska hangarfartygen hade
klarat sig. Vann seger mot japanerna vid
Midway. Vändpunkt för kriget.
• USA pressade tillbaka Japan i ett mycket
blodigt krig.
Japan kapitulerar
• USA hade utvecklat nytt vapen –
atombomben (tyskarna var nära att hinna
före).
• För att undvika att miljontals amerikanska
och japanska soldater skulle dödas beslöt
president Truman att använda
atombomben mot Japan
• Bombade städerna Hiroshima och
Nagasaki
• Japan kapitulerade.
• Man fick efter kriget amerikansk hjälp och
utvecklades på 20 år till världens näst
största ekonomi.
Slutstrid mot Tyskland
• USA:s inträde i kriget ledde till att
Tyskland hamnade i underläge. USA hade
världens största produktionsapparat.
Pumpade ut krigsmateriel.
• För att avlasta Sovjetunionen som var hårt
pressat anfölls först Italien. Mussolini
avsattes av italienarna själva.
Overlord
• Nästa steg blev att anfalla Tyskland från
väster.
• Världens största invasion över vatten.
• D Day. 6 juni 1944 amerikanska och
brittiska trupper landsattes i Normandie
(Frankrike). Slog igenom Atlantvallen efter
att ha lurat tyskarna att sprida ut sina
trupper.
Slutet
• Västmakterna ryckte fram mot Tyskland
från väster och Sovjetunionen från öster.
• De tyska städerna bombades nu sönder
och samman.
• Hitler vägrade ge upp. Bättre att alla tyskar
dör än att man skulle ge sig.
• Attentat utfördes mot Hitler av tyska
officerare men han överlevde.
• Sovjetiska trupper erövrar Berlin. Hitler
som försöker leda kriget från en bunker
där begår självmord.
• Tyskland kapitulerar i maj 1945.
Det totala kriget
• Goebbels ord – innebar att alla resurser –
materiella som mänskliga – skulle
användas till kriget.
• 2 VK det första krig där fler civila än
soldater dödades – det flygburna
bombkriget.
• 55-60 miljoner dog till följd av kriget. 40
miljoner blev flyktingar.
• 10-20 procent av befolkningen i
Sovjetunionen och Polen dog. I
Storbritannien, Frankrike och USA bara en
procent.
• 1 miljon västallierade soldater dog. &,5
miljoner sovjetiska soldater.
• Varför? Rasism. Den nazistiska ideologin.