Sverige under andra världskriget
Sverige var ett av de länder som förklarade sig neutrala i ww2. Sverige blev aldrig ockuperat
av något land, trotts att Sverige i början saknade trupper i syd Sverige för att de flesta
trupper var i norra Sverige. En anledning till att Tyskland inte gick till anfall kan vara att de
allierade hade förmodligen bombat järnmalmsgruvorna om tyskarna anfallit. Det ville inte
tyskarna riskera eftersom dem fick järnmalm till sina industrier därifrån.
Tyskarna fick också transportera trupper och materiel genom Sverige. Bla körde man Tyska
soldater till och från fronten I Norge i den så kallade Hästskotrafiken även känd som
permitenttrafiken. Man körde även en hel division rakt igenom Sverige till Ryska gränsen
känd som engelbrechtdivisionen. Det gick igenomsnitt ett tåg om dagen med tyskar och
krigsmateriel. Totalt passerade ca två miljoner soldater genom Sverige. En del svenska
enheter inom marinen gav skydd till tyska fartyg över östersjön. En trolig anledning kan vara
att Tyskland hade redan kontroll över Norden så de behövde inte ockupera Sverige och
binda ännu mera trupper.
När Finnland blev invaderat av sovjetunionen, under det så kallade finska vinterkriget, fick
de hjälp från Sverige. Tusentals frivilliga soldater och krigsmateriel skickades till finnlands
hjälp. Andra nordiska länder skickade också hjälp till finnland men Sverige skickade mest.
Sverige skickade bl.a. en hel flottilj från svenska flygvapnet. De allierade var inte särskilt
intresserade av att hjälpa finnland utan deras mål var att stoppa transporten av malm till
tyskland. Det fanns tidvis 400 000 svenska soldater i krigsberedskap.
En svensk man kunde ligga i krigsberedskap i ca 2-3 år. Utbildning och arbete blev lidande.
Att männen låg i krigsberedskap eller krig var i stora delar av Europa varnligt vilket ledde till
att kvinnorna fick utföra mer av typiskt manligt arbete.
Den svenska handelsflottan hade en mycket viktig, fast farlig uppgift, de skulle nämligen
importera livsviktiga varor till Sverige som t.ex. olja, kol och brödsäd. Sverige exporterade
malm, kullager och papper för att få in pengar. Vissa varor var ransonerade för att de var
svåra att importera. Det farliga var att på östersjön var det fullt krig. Ca 1000 svenska sjömän
dog i torpederingar och minsprängningar. Vissa varor var ransonerade för att de var svåra att
importera.
När krigslyckan vände för tyskland stoppade Sverige all handel, och slutade acceptera tåg
med tyska soldater genom Sverige. De tyska så kallade flygande bomberna V1 och V2 som
landat i Sverige skickades till de allierade.
Egna tankar.
Man kan nog säga att Sverige tjänade på att vara neutrala i ww2. Man tjänade mycket
pengar på att exportera malm. Om vi gått in i kriget kunde landet ha blivit utsatt för
handelsblockader eller fått malmgruvorna och industrier bombade. Nu kan man säga att
Sverige hade fått ett försprång då vi inte hade ett land och industrier i ruiner som stora delar
av Europa. Dock kanske vi hade haft en annorlunda försvarspolitik om vi blivit ockuperade i
ww2. Då kanske vi blivit påminda om att det är viktigt att kunna försvara sina gränser och
åsikter med militära medel.
Källor:
So boken
Andra Världskriget (Finns i biblan )
Sverige efter 1900 en morden politisk historia
Nationalencyklopedin