Sverige under andra världskriget Sverige var ett av dem länder som

Sverige under andra världskriget
Sverige var ett av dem länder som förklarade sig neutrala i ww2. Sverige blev aldrig
ockuperat av något land, trotts att Sverige i början saknade trupper i syd Sverige för att de
flesta trupper var i norra Sverige. En anledning till att Tyskland inte gick till anfall kan vara att
de allierade hade förmodligen bombat järnmalmen om tyskarna anfallit, det ville inte
tyskarna riskera. Tyskarna fick också transportera trupper och materiel genom Sverige. Det
gick igenomsnitt ett tåg om dagen med tyskar och krigsmateriel . Totalt passerade ca två
miljoner trupper genom Sverige . En del svenska officerare inom marinen skyddade tyska
skepp över östersjön. En anan anledning kan vara att Tyskland hade redan kontroll över
Norden så de behövde inte ockupera Sverige också.
När Finnland blev invaderat av sovjetunionen fick dem hjälp av Sverige, tusentals frivilliga
soldater och krigsmateriel skickades till finnland. Andra nordiska länder skickade också hjälp
till finnland men Sverige skickade mest. Sverige skickade en hel flottilj från svenska
flygvapnet till finnland. Brittiskt stridsflyg fick landa i Sverige på väg till finnland, Sverige och
Norge släppte inte in allierade trupper genom Narvik och Kiruna de allierade var inte
intresserade av att hjälpa finnland utan att stoppa transporten av malm till tyskland. Detta
kunde inte Sverige gå med på. Det fanns tidvis 400 000 svenska soldater i krigsberedskap. En
svensk man kunde ligga i krigs beredskap i ca 2-3 år, Utbildning och arbete blev lidande. Att
männen låg i krigsberedskap eller krig var i stora delar av Europa varnligt vilket ledde till att
kvinnorna fick utföra mer arbete.
Den svenska handelsflottan hade en mycket viktigt fast farlig uppgift, de skulle nämligen
importera livsviktiga varor till Sverige som t.ex. olja, kol och brödsäd. För att få in pengar till
Sverige exporterades malm, kullager och papper. Vissa varor var ransonerade för att dem var
svåra att importera. Det farliga var att på östersjön var det fullt krig. Ca 1000 svenska sjömän
dog i torpederingar och minsprängningar. Vissa varor var ransonerade för att dem var svåra
att importera.
När krigslyckan vände för tyskland stoppade Sverige all handel, och slutade skicka tåg med
tyska soldater genom Sverige. De tyska såkallade flygande bomberna V1 och V2 som landat i
Sverige skickades till de allierade vilket bidrog till deras försvar med ballistiska robotar som
används i dag
Egna tankar.
Man kan nog säga att Sverige tjänade på att vara neutrala i ww2,man tjänade mycket pengar
på att exportera malm. Om man gått in i kriget kunde man blivit utsatt för handelsblockader
eller i värsta fall fått malmgruvorna bombade. Dock kanske vi hade haft en bättre försvars
politik om vi blev ockuperade i ww2 för att då kanske vi blivit påminda om att det är viktigt
att kunna försvara sina gränser och åsikter med militära medel ibland.