essäfrågor – revolutioner / första vk / andra vk

advertisement
ESSÄFRÅGOR – REVOLUTIONER / FÖRSTA VK / ANDRA VK
1. Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska
revolutionerna
2. Undersök vilken roll var och en av de följande orsakerna hade då det gäller första
världskrigets utbrott: allianserna; mobiliseringen; nationalismen på Balkan.
3. Varför gick USA med i första världskriget?
4. Förklara varför Tyskland och dess allierade besegrades i det första världskriget.
5. Analysera de långtgående och de mer omedelbara orsakerna till Andra Världskriget.
6. Vilka var de viktigaste orsakerna bakom Japans attack av den amerikanska flottbasen
Pearl Harbor den 7 december 1941?
7. Varför besegrades Frankrike i juni 1940 och vad blev konsekvenserna av hennes fall?
8. Varför förlorade Tyskland och hennes allierade i Europa Andra Världskriget?
9. Varför förlorade Japan Andra Världskriget?
Download