Inlämningsuppgifter Världskrigen HT15 8

advertisement
Inlämningsuppgifter Världskrigen HT15 8-9
Dessa frågor utgör grundkunskaper om krigen.
1. Ange minst två orsaker till det Första Världskriget.
2. Beskriv skillnaden mellan kriget på väst- och östfronten.
3. Vad orsakade den ryska revolutionen?
4. Nämn två orsaker till det andra världskriget.
5. Vad är den stora depressionen?
6. Hur började Andra Världskriget?
7. Hur vände kriget till fördel för de allierade?
8. Hur avgjordes det Andra Världskriget?
Download