Söka i Länkskafferiet - övningsuppgifter årskurs 8-9

Söka i Länkskafferiet
- övningsuppgifter årskurs 8-9
Tema: Världen
1. Sök via sökrutan efter information om Egypten. Hur
många av länkarna du får fram på första sidan är på
svenska?
2. Hittar du någon webbsida om Egyptens historia?
Nämn en av Egyptens faraoner.
3. Nämn tre historiska egyptiska gudar.
Använd tagglistan eller sök på ord i sökrutan för att ta
reda på följande:
4. Vad är Islands största näringsgren, som utgör en stor
del av landets export?
5. Nämn någon typ av traditionell isländsk mat.
6. Hur många av Länkskafferiets länkar om Island är på
svenska?
http://lankskafferiet.skolverket.se/