De första människorna
På vilken kontinent levde de första människorna?
Nämn något land i det område där de första människorna levde.
I vilken världsdel ligger Mesopotamien? Vad heter landet i dag?
Vilka två floder finns i landet? Vad heter landets huvudstad?
Vad heter landet som ligger väster om landet X ?
I vilken världsdel ligger Faraonernas land Egypten? Vad heter den flod
som flyter genom landet? Vad heter landets huvudstad? Nämn två länder
som gränsar till Egypten.
LYCKA TILL MED UPPGIFTEN !!!
Vanja