De första människorna

advertisement
De första människorna
På vilken kontinent levde de första människorna?
Nämn något land i det område där de första människorna levde.
I vilken världsdel ligger Mesopotamien? Vad heter landet i dag?
Vilka två floder finns i landet? Vad heter landets huvudstad?
Vad heter landet som ligger väster om landet X ?
I vilken världsdel ligger Faraonernas land Egypten? Vad heter den flod
som flyter genom landet? Vad heter landets huvudstad? Nämn två länder
som gränsar till Egypten.
LYCKA TILL MED UPPGIFTEN !!!
Vanja
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards