De första människorna

advertisement
De första människorna
På vilken kontinent levde de första människorna?
Nämn något land i det område där de första människorna levde.
I vilken världsdel ligger Mesopotamien? Vad heter landet i dag?
Vilka två floder finns i landet? Vad heter landets huvudstad?
Vad heter landet som ligger väster om landet X ?
I vilken världsdel ligger Faraonernas land Egypten? Vad heter den flod
som flyter genom landet? Vad heter landets huvudstad? Nämn två länder
som gränsar till Egypten.
LYCKA TILL MED UPPGIFTEN !!!
Vanja
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards