Europa
Namn:___________________
”Presentation av ett land”
Jag har valt detta land:___________________________
Följande ska minst finnas med i din presentation:
1. Skriv landets namn som rubrik.
2. En bild på landets flagga.
3. En karta över landet som visar landets natur,
huvudstad och de största städerna.
4. Berätta om:
- Vad landets huvudstad heter
- Areal, landets storlek
- Valuta
- Stasskick
- Vilket/vilka språk som talas
- Hur landets natur ser ut
- Vilka naturresurser landet har
- Kul fakta om landet
Du redovisar i en power point eller som en affisch.