Stora Norden-provet 2012

advertisement
Stora Norden-provet 2012
2012-10-04
_______________________
Namn
_____ / 44
Extra:_____ / 8
1. Vad heter Finlands huvudstad? _______________________
2. Hur ser Finlands flagga ut? __________________________
3. Vilka 3 språk talas i Finland? (3 poäng)
________________________________________________
4. Vad är en sauna? __________________________________
5. Vilket påstående är rätt? Ringa in rätt svar!
- Finland har många sjöar och mycket skog.
- Finland har många sjöar och lite skog.
- Finland har bara några sjöar och mycket skog.
6. Skriv något som Finland är känt för att tillverka!
________________________________________________
7. Varför pratar man svenska i Finland?
_______________________________________________
8. Skriv 3 grannländer till Finland! (3 poäng)
_______________________________________________
Extra - Finland
____ / 12
F1. Skriv namnet på ett vatten (vik eller hav) ”utanför” Finland!
______________________________________________
F2. Vad heter ögruppen mellan Sverige och Finland (egen
flagga och egna frimärken)? ____________________________
1. Vad heter Danmarks huvudstad? _____________________
2. Hur ser Danmarks flagga ut?
_____________________
3. ”En plastkloss med knoppar ovanpå och rör på undersidan”
Vad är det? _____________________________________
4. Varför började man för ungefär hundra år sedan på många
ställen plantera gräs och små tallar?
________________________________________________
5. Vilket påstående är rätt? Ringa in rätt svar!
- Danmark har många berg.
- Danmark har en stor halvö och en massa små och stora öar.
- Danmark har nästan inga åkrar.
6. Det blåser mycket från havet. Hur utnyttjar (använder)
danskarna det?
_______________________________________________
7. Vad heter danskarnas röda varmkorv? ________________
8. Danska bönder producerar mycket mer mat än danskarna
själva kan äta upp. Vad gör man med ”överskottet”?
_______________________________________________
9. Vad är Jylland?___________________________________
10. Skriv ett land som har landgräns till Danmark!__________
Extra - Danmark
____ / 10
D1. Vad är Råbjergs Mile? _____________________________
______________________________________________
D2. Skriv namnet på ett vatten (sund eller hav) ”utanför”
Danmark!
_______________________________________
1. Vad heter Norges huvudstad?
_____________________
2. Hur ser Norges flagga ut? __________________________
3. Vad heter ett av de mest kända friluftsområdena utanför
huvudstaden?
___________________________________
4. Vad kallas en lång, smal och djup vik som går in från
havet?
___________________________________
5. Vilket påstående är rätt? Ringa in rätt svar!
- Norge är Nordens bergigaste land.
- Norge har bara några berg.
- Norge har inga berg alls.
6. I Norge finns Europas nordligaste punkt. Vad heter den?
_______________________________________________
7. ”Den ligger djupt, mellan tre och fyra kilometer under
havsbottnen, så det kan ta flera månader att borra sig
ner till den.”
Vad är det?
___________________________________
8. Vad heter den bergiga ögruppen utanför Narvik?
______________
9. Vad är bokmål och nynorsk? ________________________
10. Skriv 3 länder som har landgräns till Norge! (3 poäng)
____________________________________
____ / 12
Extra - Norge
N1. Vad heter landets längsta och djupaste fjord?
_______________________________________________
N2. Skriv namnet på ett vatten (hav) ”utanför” Norge!
________________________________________
1. Vad heter Islands huvudstad? _______________________________
2. Hur ser Islands flagga ut? __________________________________
3. ”En tidig höstmorgon 1963 var några fiskare ute med sin
båt söder om Island. Plötsligt upptäckte de att vattnet
började koka och bubbla en bit bort.”
Vad var det som hände?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
4. Vad heter Islands största vulkan? ____________________________
5. Vilket påstående är rätt? Ringa in rätt svar!
- Island har mycket skog.
- Island har nästan ingen skog.
- Island har inga glaciärer.
6. På vilket sätt har islänningarna stor nytta av sina varma
källor?
______________________________________________________
______________________________________________________
7. Vilket transportmedel är mycket vanligare på Island än i
Sverige?
_______________________________________________
8. Vad är det för speciellt med det isländska språket?
______________________________________________________
9. Fiske och turister ger inkomster för Island.
a. Ge ett exempel på en fisk som fiskas i havet runt Island!
_____________________________________________________
b. Ge ett exempel på vad turister gärna gör på Island!
_____________________________________________________
Extra – Island
____ / 10
I1. Vad heter havet utanför Island?
______________________
I2. Vad betyder naerbuxur?
______________________
Hur har du förberett dig inför provet (hemma och i skolan)?
Har det varit svårt?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Vad minns du av resan till Köpenhamn?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Download