Provfrågor om Forntiden och Högkulturer

advertisement
Provfrågor om Forntiden och Högkulturer
De två första punkterna kommer att komma på provet. Jag kommer att välja ut några av frågorna
nedan. Ser du till att du kan besvara alla frågor till provet nästa vecka kommer det att gå alldeles
utmärkt oavsett vilka frågor som jag sedan kommer att välja ut.
















Tidslinje: rita upp forntidens olika perioder på tidslinjen i kronologisk ordning med
rätt årtal.
Rätt/fel: Här kommer jag att skriva olika påståenden och du fyller i rätt alternativt fel.
Den första moderna människan levde i Afrika. Hur länge sedan var detta? Varför kallar
man dem ”moderna människor”?
Redogör hur den moderna människan förflyttade sig och utvecklades med åren. Ange
ungefärliga årtal.
Stenåldern är uppdelad i två perioder. Vad skilde dem åt? Förklara skillnaden mellan
de två olika perioderna. Hur förändrades det över tid? Ett tips är att göra en jämförelse.
Renen var viktig för människorna under stenåldern varför?
Under järnåldern ändrades religionen i Norden. Vad trodde vi på tidigare och vilken var
den nya religionen?
Under vilken tidsperiod var det vikingatid? Vad var Birka för något?
Vad kallas de målningar vi har hittat från järnåldern och bronsåldern och vad tror
forskarna att de målningarna visar?
Under den äldre järnåldern byggde man fästningar som skulle skydda människorna
mot fiender utifrån. Vad kallades fästningarna och hur kunde de se ut?
Vad var högkulturer?
Det fanns fem punkter som krävdes för att en kultur skulle vara en högkultur. Vilka var
dessa?
Vilka var de fem första högkulturerna och under vilken tid var de högkulturer?
Högkulturerna hade en gemensam sak som var extra viktig för samhället. Vad var det
och varför var det så viktigt?
Mesopotamien är gammal grekiska och betyder ”landet mellan två floder”. Vad hette
floderna?
Sumererna bosatte sig och byggde städer vid floderna redan 4000 f.Kr. Man säger att
sumererna var ett påhittigt folk. Vad uppfann sumererna?

Egypten kallades för ”det svarta landet” varför?

Egypten ligger precis som Mesopotamien vid en flod, vilken?

Hur gjorde egyptierna för att kunna odla marken?

Vad hette kungen i Egypten? Han var inte bara kung, berätta det du vet om honom!

Egypten är känt för sina pyramider. Vad användes pyramiderna till?

Hur gick det till när en farao dog? Berätta om balsameringen.

Gör en jämförelse mellan Egypten och Mesopotamien. Vilka likheter och skillnader
finns?
Download