REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet Kommenterad

REGERINGSKANSLIET
Utrikesdepartementet
Kommenterad dagordning
Ministerrådet
Enheten för Europeiska unionen
Kommenterad dagordning för utrikesrådet
den 10 december 2012
Södra grannskapet
- Egypten
Diskussionspunkt
Rådet kommer att diskutera den senaste händelseutvecklingen i Egypten.
Regeringens ståndpunkt: Regeringen vill se en utveckling mot ett demokratiskt Egypten. Den
senaste tidens polarisering är oroande. En ny konstitution måste medverka till att ena landet.
Det är viktigt att samtliga politiska aktörer i Egypten samverkar i arbetet med att etablera en
stabil demokrati där universella mänskliga rättigheter och rättsstatens principer respekteras.