REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet Kommenterad

advertisement
REGERINGSKANSLIET
Utrikesdepartementet
Kommenterad dagordning
Ministerrådet
Enheten för Europeiska unionen
Kommenterad dagordning för utrikesrådet
den 10 december 2012
Södra grannskapet
- Egypten
Diskussionspunkt
Rådet kommer att diskutera den senaste händelseutvecklingen i Egypten.
Regeringens ståndpunkt: Regeringen vill se en utveckling mot ett demokratiskt Egypten. Den
senaste tidens polarisering är oroande. En ny konstitution måste medverka till att ena landet.
Det är viktigt att samtliga politiska aktörer i Egypten samverkar i arbetet med att etablera en
stabil demokrati där universella mänskliga rättigheter och rättsstatens principer respekteras.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards