alldeles hemlikt

advertisement
SOFIA HAGGMAN
ALLDELES HEMLIKT
•
GEORG AUGUST WALLINS
EGYPTEN 1843-1845
SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FINLAND, HELSINGFORS
ATLANTIS, STOCKHOLM
egBBOTÅTS8BUOTHEK K®.
• ZEWTRALBIBLIOTHEK -
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Inledning 7
DEL 1 • VÄGEN TILL ORIENTEN:
ÅLAND, HELSINGFORS OCH S:T PETERSBURG
\ WALLINS BARNDOM OCH UNGDOM 17
T WALLIN OCH ORIENTALISMEN 37
T RESAN TILL EGYPTEN 6L
DEL 2 • I DEN ISLAMISKA ORIENTEN:
ALEXANDRIA, KAIRO OCH NILDELTAT
I ALEXANDRIA - OMSTÄLLNINGEN INFÖR ORIENTEN
0 KAIRO - VÄRLDENS MODER IO3
1 HEMMA 1 KAIRO I33
V EN RESA I NILDELTAT 163
A HÖSTEN 1844 - HEMMA HOS SCHEJK ALI I95
DEL 3 • MÖTET MED DET FARAONSKA EGYPTEN:
RESAN TILL ÖVRE EGYPTEN OCH NUBIEN
^ EUROPA OCH DET FORNA EGYPTEN 2IG
V UPPSTRÖMS GENOM NILDALEN 2,41
I NUBIEN AGI
U NEDSTRÖMS OCH HEMÅT 343
> V SISTA VINTERN I KAIRO 397
Efterord 419
Slutnoter 435
Tack 450
Källor och litteratur i urval 453
Personregister 458
Bildkällor 463
Download