tidslinje judendomen

advertisement
TIDSLINJE JUDENDOMEN
ÅR 0
Ca 1200 f.v.t
Ca 1700 f.v.t
Abraham
Isak
Jakob
Slaveriet i
Egypten
Ca 800-700 f.v.t
Ca 1000 f.v.t
Storhetstiden
De första bibeltexterna skrivs
MOSE
Befrielsen ut egypten
Guds bud på Sinai
Ca 100 e.v.t
Ca 500 f.v.t
Fångenskap i Babylonien
Texter samlas och skrivs
Det mesta av GT (TANAK) sammanställs
Profeterna Elia, Amos,
Jesaja, Jeremia
Nya bibeltexter skrivs
Jesus föds
Israels lärde väljer ut de
böcker som ska ingå i
TANAK (GT)
Download