Översikt över Bibelns kronologi

advertisement
Översikt över Bibelns kronologi
2000
Palestina
Egypten
Tvåflodslandet
Abraham
Gamla riket
ca 2800–2250
Tidiga dynastier
ca 2800–2500
Mellersta riket
ca 1990–1730
Ackadiska dynastin
ca 2370–2190
Hyksostiden
ca 1730–
Tredje dynastin i Ur
hög kultur
ca 2100–2000
Nya riket
1580–1085
Amenhotep II
Första babyloniska
dynastin
ca 1900–1600
Hammurapi
1792–1750
1900
1800
1700
Träldom i
Egypten
1600
1500
Mose
1400
Josua
Grekland/Syrien
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
Saul
David
Nedgångstid
Riket delas (930)
Neko slås vid
Karkemis (605)
500
Persern Kambyses
erövrar Egypten
400
300
200
Mackabeerupproret (168-165)
100
Pompejus (63)
Kr.f.
Jerusalems
förstöring (70)
Arameiska nomader
Salmanassar III
Nordrikets
undergång (722)
Exilen
Assyrien underkuvar
hela Mesopotamien
Salmanasssar I
1280–1260
Alexander erövrar
Egypten
Ptolemeernas tid
Egypten romersk
provins (Kleopatra)
Tiglat-Pileser III (Pul)
Salmanasssar V
Sanherib (Jer. 701)
Assurbanipal
Babylonien:
Nabopolassar
Nebukadnessar II
Medien-Persien:
Kores
Darejaves
Xerxes
Perserkrigen
Alexander d. store
(336–323)
Antiochus IV
Epifanes (175–163)
Syrien romersk
provins
Download