2000 f kr 2000

advertisement
Civilisation:
Babylonien
Egypten
Israeliterna
3000 f kr – 2000 f kr
• ca 3000 tar
Sumererna
makten över
området.
• Kilskrift.
• Polyteism.
• Komplex
samhällsstruktur.
2000 – 1500 f kr
1500 – 1000 f kr
1000 – 500 kr
500 – 0 f kr
• Saragon 2331
• Assyrierna tar omr ca
• år 612 Babylon gör
• Perser styr
1200.
uppror emot Assyrier.
• Han är den förste
• Romarna tar över.
världserövraren.
• Nineveh huvudstad.
• Nebukadnezzar styr
Nybabylonska riket år
• Sen tar
• Grymt Folk.
604 – 562.
Babylonierna över,
• Styr fram till ca 600.
Gammelbabylonien
• 550 tar Perserna över.
.
• Kung Cyrus.
• Kung Hammurabi,
han med lagarna,
1792 – 1750
• 1595 Hettiter tar
området, bevarar
språk, kultur och
skrift.
Gamla riket 2660 – 2180
• Mentuhotep enar
• 1570 Befriar farao
• Egyptens betydelse har • Alexander den Store styr 300f kr.
riket.
Ahmose Egypten
försvunnit.
talet
• Farao Djoser var
ifrån Hyksos.
• Bygger inga fler
•
Sen tar Rom över
den första
Pyramider.
• Han bygger upp en
•
Cleopatra spelar en roll i
Faraon.
stark armé.
• Bygger
historien runt Caesars tid.
• Cheops bygger
befästningar mot
• Huvudstaden flyttas
Pyramider i Giza
södra gränsen.
till Thebe,
ca år 2500.
konungarnas dal
• 1640 Hyksos
• 2180 – 2080
invasion, de smälter
• 1350 inför
Inbördeskrig.
in i området.
Akhenaton en gud
gift med Nefertiti.
• Tutankhamon styr.
Enda intakta grav
man hittat.
• Ramses II, den
störste av Faraonerna
styr 1279 – 1212.
• Abraham ska ha
• Josef drömmer.
• ca 1400 Judar finns i
• Kung Saul ca år 1000.
• 515 byggs det nya
bott i
Palestina.
templet i Jerusalem.
• Moses leder uttåget
• David tar över
Mesopotamien.
ur Egypten, ca
• Period av strider
Jerusalem huvudstad
• 63 romarna intar
• Synden i
1640, Hyksos.
mellan olika folk i
Jerusalem tempel
• Hans son kung
Gomorra, sägs
området.
förstörs.
• Han får Tio
Salomo bygger tempel
vara Sumerernas
Budorden.
• Jesus föds ca 5 f kr.
• Salomo dör riket delas
rike.
Judendomen är
Assyrier i norr.
• Jesus dör 29 e kr.
• Stammen delas,
född.
• Babyloniska
Isak och Ismael.
• Kanans land.
fångenskapen 587 -
Download