De äldsta civilisationerna (PDF 2.9 MB)

advertisement
DE ÄLDSTA CIVILISATIONERNA
CA 3000 - 1000 F.KR
DEN NEOLITHISKA PERIODEN
•
Från nomadiska samhällen till bofasthet
•
Naturförhållanden och klimat
•
Växtförädling och boskapsskötsel
•
Jordbruk kräver bofasthet
•
Tekniska innovationer ger fördelar
UPPKOMSTEN AV STATER
UNDER BRONSÅLDERN
•
Metallbearbetning
•
Ökad handel
•
Hantverk och specialisering
•
Social stratifiering
•
Städer
FLODKULTURERNA
•
Eufrat och Tigris i Mesopotamien
•
Nilen i Egypten
•
Huang He, "Gula floden" i Kina
•
Indus i Indien
SAMHÄLLELIG UTVECKLING
•
Kontroll och organisering
•
Hierarkier
•
Religionens betydelse
•
Skrift
•
Lagar och seder
•
Tekniska innovationer
MESOPOTAMIEN
EUFRAT OCH TIGRIS
RIKEN OCH STATER UNDER
BRONSÅLDERN
•
Sumererna (från ca 3000 f.kr) - statsstater, kilskrift,
Gilgamesh, prästkonung - härförare
•
Akkadiska riket (ca 2300) - centralmakt, Sargon, semitiskt
språk
•
Babylonska riket (ca 1700) - förvaltning och religion, lagar,
Hammurabi
•
Hettiterriket (ca 1600) - indo-europeiskt språk, erövrade
Babylon, kungar och adelsråd, järnteknologi, Slaget vid
Kadesh
EGYPTEN
•
Enande från ca 3000
•
Gamla riket (ca 2700-2200) gudomliga faraoner, pyramider
•
Mellersta riket (ca 2000-1600) nedgång och invasion
•
Nya riket (ca 1550-1070) expansion och aggression
EGYPTEN
•
Nilens betydelse
•
Polyteistisk religion
•
Farao
•
Centralstyre och underkastelse
•
Slavsamhälle
STÖRRE OCH MINDRE STATER
•
Maktvakuum
•
Fenicierna och Judiska stammar
•
Assyriska riket (900-600 f.Kr) - militär stormakt, expansion
och administration
•
Det nybabyloniska riket (6-500-t) Nebukadnessar II, magi och astrologi
•
Perserriket Kyros och Dareios, provinser och satraper, Zoroastrism
INDIEN
•
Neolithiska samhällen från 4000 f.kr
•
Harappakulturen ca 2500-2000 f.kr - Indusfloden
•
Arierna ca 1500-500 f.kr - krigarfolk, sanskrit, kaster
•
Mauryadynastien ca 300 f.kr - enande av
Nordindien, Buddismen sprids
•
Sönderfall från ca 185 f.kr
KINA
•
Neolithiska samhällen från ca 5000 f.kr
•
Huang He - "Gula floden"
•
Shangdynastien 1500-1028 f.kr
•
Bildskrift
•
Zhoudynastien 1028-400 f.kr
Download