Det antika Rom
ca 700fKr – 476eKr
Vi tar det från början
- Rom grundas -
”Må det gå var
och en så, som vill
komma över mina
murar”
• Romulus och Remus 700-talet fKr
• Roms sju kullar vid Tibern
• Tibern farbar samt färdväg över floden med
handelsväg som korsade platsen.
Etruskerna
• Romarna styrdes av Etruskerna
• För oss ett gåtfullt folk
• 500fKr, Roms revolt och två
ämbetsmän sätts att styra Rom:
Den romerska republiken bildas
– Vad är en republik?
– Vad är motsatsen?
Den romerska
republiken
Hur den styrs:
• Senaten – 300 förnämsta adelsfamiljerna, men blev fler.
•
•
Dessa satt på livstid (dåtidens regering och maktens
boning).
Folkförsamlingen – Fria man och minst 17 år fick vara med
i församlingen. Arbetade med: lagar, dömde brottslingar,
valde konsuler, delgav sina åsikter. Valde konsuler.
Konsulerna – Två till antalet och styrde i ett år. Vid kris
kunde en diktator sättas in.
Erövringarna börjar
• 500-talet fKr –
•
•
•
den Italienska stöveln erövras av romarna.
Grekiske fältherren Pyrrhus besegras:
”En sådan här seger till och jag är förlorad”
Riket Karthago med Hannibal intar nästa
Rom. Slutar med fred.
Karthago reser sig på nytt.
- Romaren Cato, köpmännens talesman, sa
alltid: ”För övrigt anser jag att Karthago bör
förstöras”.
Caesar – Pompejus - Crassus
• De tre bestämde sig för att dela på
makten i riket. Det var dock en av
dem som hade väldigt höga
ambitioner…
• Bröd och skådespel – Julius Caesar
prövar nya grepp och blir populär
bland folket.
• Senaten och Pompejus tröttnar på
Caesar och beordrar honom att
lämna sin armé.
• ”alea iacta est” – tärningen är
kastad: Nu finns det ingen
återvändo.
Julius Caesar - diktatorn
• Folket älskade honom
•
•
•
– många senatsfamiljer
och rika gick mot
honom.
44 fKr Et tu Brute –
Även du, min Brutus
Ocatavianus/Augustus
– Caesars adoptivson
tar över.
Pax Romana – 200 år
av relativ fred.
• Vägarna blev stenlagda
• Akvedukter gav miljonstaden
•
•
•
•
Rom färskvatten.
Fungerande avlopp – Cloaca
Maxima
Vackra byggnader
Romersk
Colosseum
Circus Maximus Ingenjörskonst
Romarrikets fall
• Riket börjar att försvagas i norr på 200-talet eKr då
•
•
•
germanerna ser möjligheter att slå hål på försvaret.
I söder gjorde arabiska och afrikanska stammar intrång på
romersk mark.
I öster började det nypersisk riket att bli en erövringsstat.
Romerska problem: olika uppror inom armén, brist på
soldater, ekonomisk kris då inkomsterna sjönk till följd av
krigen, storbönder tog över, städerna förföll
Riket delas
• Den siste kejsaren som regerade
•
•
över hela riket dör 395 eKr.
Riket delas upp i två delar.
Västrom blir inte långlivat.
Germanerna från norr intar
Rom 476 eKr och avsätter
kejsaren.
Östrom med huvudstad i
Konstantinopel finns kvar till
1453 då den siste kejsaren stupar
i kampen mot turkarna.
Rikets uppgång
och fall